Навчальні та робочі програми

СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
(програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини за спеціальністю 8.01020101 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
(програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини за спеціальністю 7.01020101 Фізичне виховання* спеціалізацією Методика спортивно-масової роботи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» )

ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
(програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛИЖНОГО СПОРТУ
(програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
(програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КОВЗАНЯРСЬКОГО СПОРТУ
(програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ
(програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ТРЕНУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ
(програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини за спеціальністю 8.01020101 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
(програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» )

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ
(програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини за спеціальністю 8.01020101 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ
(програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини за спеціальністю 7.01020101 Фізичне виховання* спеціалізацією Методика спортивно-масової роботи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)

СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ
(програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра з галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напряму 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)