Публікації викладачів кафедри

Гурман Л.Д.

 1. Дослідження можливостей студентів факультету фізичної культури в оволодінні метальними рухами на заняттях з легкої атлетики. // Тези доповідей XXXIII звітної наукової конференції кафедр Кам’янець-Подільського інституту за 1991-1992 р. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С.143-145. (співавтори Ковальчук М.М., Нечаєв В.О.)
 2. Формування у школярів звичок здорового способу життя. // Тези доповідей 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здоров’я і освіта”. – Львів, 1993. – С.43-51
 3. Динаміка розвитку рухових здібностей у курсантів військового навчального закладу. // Тези доповідей XXXIII звітної наукової  конференції кафедр інституту. – Кам.-Под., 1993. – С.148-149. (співавтор Солопчук М.С.)
 4. Вивчення інтересу школярів 14-17 років до занять фізичною культурою. // Тези конференції “За здоровий спосіб життя та постійне фізичне самовдосконалення людини”. – Вінниця, 1993. – С. 135-137.
 5. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, науково-видавничий відділ, 1996. – 40 с.
 6. Рівень фізичної підготовленості старшокласників м. Кам’янця-Подільського: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 32 с.
 7. Клуб атлетичної гімнастики в школі. // Стаття “Фізичне виховання в школі”. – Київ, 1997. – № 3. – С. 50-54.
 8. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників у процесі по позакласної роботи. Видання друге, перероблене і доповнене. Рекомендоване МО України: Автореф., дис., канд. пед. наук. – Київ: Інституту педагогіки АПН України, 1997. –36 с.
 9. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. Рекомендоване МО України (За ред. М.Д. Зубалія. ) Кам.-Под., 1997. – с. 36. (співавтори Раєвський Р.Т., Ажицький К.Ю., Александров В.Ф. та ін.)
 10. Результати тестування фізичної підготовленості учнів випускних класів. // “Фізична підготовленість та здоров’я населення”: Тези Міжнародного наукового симпозіуму. — 1998. С. 37-39
 11. Ефективна форма підвищення фізичної підготовленості старшокласників. // Збірник наукових матеріалів науково-практичної конференції. Одеса – 1998. – С.37-39.
 12. Біг на уроках фізкультури в 5-6 класах загальноосвітньої школи. – Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 32 с.
 13. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. –2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ., 1997. – 36 с. Рекомендовано Кабінетом Міністрів України. (співавтори Раєвський Р.Т., Ажицький К.Ю., Александров В.Ф., Ареф’єв В.Г., Величко О.І., Вільчковський Е.С., Горний А.М., Гурман Л.Д., Душанін С.А., Єфімов А.О., Зубалій М.Д., Іващенко Л.Я., Канішевський С.М., Куц О.С., Третьяков М.О., Федюшина Т.А., Філінков В.І., Фіногенов Ю.С., Шаповалова В.А., Шиян Б.М., Яскал Ю.Я. )
 14. Соціокультурні фактори фізичного виховання шкільної молоді. // Збірник теоретичних та методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 21-23.
 15. Виховання в підлітків інтересу до фізичної культури. // Збірник теоретичних та методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 52-54.
 16. Орієнтовне планування навчального матеріалу з фізичної культури для 10 класу. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня 2002 року: В 2-х томах. – Т.2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет: інформаційно-видавничий відділ, 2002. – С.200-201. (співавтор Зубалій М.Д.)
 17. Виховання у школярів інтересу до навчання (спроба теоретичного аналізу). // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 2. В 2-х томах. – Т.2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – С.260-261. (співавтор Остапенко О.І.)
 18. Рівень фізичної підготовленості старшокласників м. Кам’янця-Подільського. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам.-Под., 2003. — С. 59-68.
 19. Ефективна форма підготовленості рухової активності учнів загальноосвітньої школи. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам.-Под., 2003. — С. 26-30. (співавтор Зубалій М.Д.)
 20. Основні компоненти спортивного тренування: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 27 с. (співавтор Солопчук М.С.).
 21. Рівень фізичної підготовленості старшокласників м. Кам’янця-Подільського. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту /Серія педагогічна. – Вип.. 1: Фізична культура, спортивна медицина, олімпійський та професійний спорт. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – С.59-67.
 22. Особливості побудови тренувального процесу при двоцикловій організації річного тренування бігунів-стаєрів // Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2004. С. 63-69.
 23. Оцінка рівня фізичної підготовленості юнаків десятих та одинадцятих класів м. Кам’янець-Подільського. // Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2004. – С. 87-90.
 24. Особливості побудови тренувального процесу при двоцикловій організації річного тренування бігунів-стаєрів. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 3. В 3-х томах. – Т.3. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – С.63-69.
 25. Оцінка рівня фізичної підготовленості юнаків десятих та одинадцятих класів м. Кам’янець-Подільського. // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8: У 4-х т. – Т.3. – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. – С. 87-90.
 26. Основні компоненти спортивного тренування. // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 26 с. (співавтор Солопчук М.С.)
 27. Кафедрі легкої атлетики – 50 років // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту /Серія педагогічна. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – С.14-18.
 28. Витоки, досягнення, перспективи, (з історії кафедри легкої атлетики) // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Випуск 4. Педагогічне Поділля. В 2 томах. – Т.1. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С.31-37.
 29. Рівень фізичної підготовленості старшокласників м Кам’янця-Подільського. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту /Серія педагогічна. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – С.52-56.
 30. Удосконалення організаційних форм фізичної підготовки старшокласників // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 4. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2005. – Т.3. – С.131-132.
 31. Педагогічний контроль за динамікою фізичної підготовленості старшокласників // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики фізичного виховання, Олімпійського та професійного спорту, лікувальної фізичної культури та спортивної медицини /Серія педагогічна. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – С.17-20.
 32. Планування позакласних занять з фізичної підготовки старшокласників // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 4. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2005. – Т.3. – С.135-136.
 33. Харчування як один із основних фізіологічних факторів оптимізації навчально-тренувального процесу // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 34. Організація навчально-тренувальних занять юних спортсменів //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 35. Технологія підготовки студентів до розв’язання педагогічних ситуацій //Науковий вісник, – Кам’янець-Подільський, 2006. – 0,5 др. арк.
 36. Легка атлетика: Методика викладання: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 148 с.
 37. Легка атлетика: Методика викладання: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 148 с. Рекомендоване МОН України. (співавтор Ліщук В.В.)
 38. Теорія і методика тренування кваліфікованих спортсменів: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 184 с.
 39. Засоби і методи формування у студентів потреби в заняттях фізичними вправами в позааудиторний час. // Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, (співавтор Ліщук В.В.)
 40. Організація і проведення змагань з легкої атлетики в загальноосвітній школі: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 39 с. (співавтори Ковальчук М.М., Гоншовський В.М.)
 41. Формування професійної підготовки вчителя фізичної культури у процесі занять легкою атлетикою.// Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 6. В 3-х томах. ― Кам.-Под.: КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. ― С.149-151.(співавтор Гешко І.Т.)
 42. Теорія і методика дитячого і юнацького спорту (курс лекцій): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 368 с. – 21,5 друк. арк.
 43. Вплив сімейного виховання на формування мотивації до занять фізичної культури і спорту. // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2008.
 44. Формування структури функціональної підготовленості юних бігунів на середні дистанції, як підгрунття підвищення резервних можливостей їхнього організму.// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.139-141. (співавтор Ліщук В.В., Матвійчук В.О.)
 45. Метання диска (техніка, методика навчання): Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 34 с. (Співавтори Ковальчук М.М., Гоншовський В.М.)
 46. Лижний спорт: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008 – 280 с. Рекомендовано МОН України. (співавтор Тімошенко Б.М.).
 47. Психолого-педагогічні особливості мотиваційної діяльності учнів 5-11 класів до занять фізичною культурою та спортом. // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, 2008. (співавтор Ліщук В.В.)
 48. Технологія підготовки студентів до розв’язання педагогічних ситуацій. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 49. Концепція вуглеводного насичення організму бігунів на змагальному етапі підготовки до марафону. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ліщук В.В., Матвійчук В.О.)
 50. Майстер Залізної гри. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 51. Історія розвитку пауерліфтинга у Кам’янці-Подільському. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Воронецький В.Б.)
 52. Жабенко Василь Олександрович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 53. Балашов Віктор Михайлович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с. (співавтор. Флейтін В.В.)
 54. Бортюк Олександр Степанович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 55. Гольдюк Олексій Михайлович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с. (співавтор Мельник А.І.)
 56. Мельник Анатолій Гнатович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с. (співавтор Флентін В.В.)
 57. Мельник Андрій Миколайович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 58. Мельник Тетяна Василівна. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 59. Нагачевський Кім Павлович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 60. Приймак Борис Олександрович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 61. Педагогічне мотивування та стимулювання фізкультурної діяльності школярів. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.161-165.
 62. Основи теорії і методики спортивного тренування (курс лекцій): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 368 с. – 21,5 друк. арк.
 63. Технології застосування атлетизму з метою досягнення високих спортивних результатів у бігових дисциплінах. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Ліщук В.В.)
 64. Підготовка лижника-гонщика в умовах середньогір’я. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Ліщук В.В.)
 65. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя в шкільній практиці. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський (співавтор Навроцька Г.М.)
 66. Дослідження індивідуально-групових особливостей бігунів 17-19 років на короткі дистанції. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. С. 55-60. (співавтор Ліщук В.В.)
 67. Обємний варіант тренування юних бігунів, як один із шляхів досягнення стабільних результатів на основному етапі багаторічної підготовки. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. (співавтор Ліщук В.В.)
 68. Спеціальна силова підготовка важкоатлетів та засоби її контролю. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ліщук В.В.)
 69. Особливості психологічної підготовки бігунів з марафону у період першого та другого макроциклів підготовки до участі в Олімпійських іграх в Пекіні. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ліщук В.В.)
 70. Самостійна робота як засіб полегшення студентам заочникам опанування програмного матеріалу з легкої атлетики. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Тімошенко Б.М.)
 71. Критерії індивідуалізації занять атлетизмом. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Гоншовський В.М.)
 72. Показники технічної підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації в змагальній діяльності. ― Физическое развитие и подготовка личности: ловкость. Сборник статей и тезисов международной электронной научно-практической конференции. ― Тирасполь, 2011. ― 191 с. ― С. 106-111. – 0,25 др. арк. Электронное издание.
 73. Особливості дихання важкоатлетів у процесі виконання змагальних вправ. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. – С.109-112. – 0,25 др. арк.
 74. Атлетизм в школі. Навчально-методичний посібник, рекомендований МОН України Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – 113 с. (співавт. Гоншовський В.М.)
 75. Спортивні споруди для занять легкою атлетикою Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 76. Учитель фізичної культури в системі оздоровчо-вольового виховання учнів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.136-141.  (співавтор Ліщук В.В., Навроцька Г.М.)
 77. Тактично-психологічна підготовка бігунів з марафону на заключному передзмагальному етапі підготовки до участі У ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини /  [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.60-64. (співавтор Ліщук В.В.)
 78. Формування мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С. 170-177. (співавтор Ліщук В.В., Гоншовський В.М.)
 79. Вплив оздоровчої ходьби та бігу на організм людини. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.85-90. (співавтор Навроцька Г.М.)
 80. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами. Збірник наук. Праць ПРИДНІСТРОВ’Я, 2012. (співавтор Навроцька Г.М.)
 81. Вплив занять силової спрямованості на рухову підготовленість, фізичний розвиток і здоров’я юнаків. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Навроцька Г.М.)
 82. Особливості організації навчально-тренувальних занять з легкої атлетики для дітей 10-12 років на початковому етапі підготовки. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С.30-34.
 83. До проблеми силової підготовки школярів старших класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С.86-92.
 84. Характерні особливості фізичного виховання старшокласників з вадами зору у формування ЗСЖ. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Ротар О.В.)
 85. Індивідуально-групові характеристики фізичної підготовленості бігунів 17-19 років на короткі дистанції. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 86. Технологія підвищення освітнього рівня школярів у здоров’язберігаючій діяльності. ПОЛЬША, 2013 (співав. Солопчук М.С.)
 87. Основи теорії і методики спортивного тренування. Методичні рекомендації. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 46 с. (співавт. Ротар О.В.)
 88. Вплив занять лижним спортом на фізичний розвиток підлітків. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 89. Планування позакласних занять з фізичної підготовки учнів 10-11 класів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, − Випуск – 5. – 2014.− .29-35.
 90. Організаційно-методичні основи занять атлетичною гімнастикою з учнями старших класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 7. – С.
 91. Форми та методи формування знань здорового способу життя в учнів молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 55-60.
 92. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників у процесі позакласної роботи. Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 120 с.
 93. Формування в учнів потреби в особистому фізичному удосконалені. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Вергуш О.М.)
 94. Підвищення ефективності підготовки спринтерів за допомогою спеціальних вправ силового спрямування. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Вергуш О.М.)
 95. Вплив фізичної культури на формування здорового способу життя підлітків 15-17 років. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С. 39-45.
 96. Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 97. Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у позакласній роботі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9. (співав. Вергуш О.М.)
 98. Формування здорового способу життя дітей в літній період. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. – С. 43-47. (співав. Ротар О.В.)

Ліщук В.В.

 1. Формування ритму ударних і кидових дій з використанням смислових завдань. // Матеріали УП Всесоюзної наукової конференції “Проблеми біомеханіки спорту”. – Пемза, 1991.
 2. Динаміка електричного опору шкіри школярів 11 років під впливом фізичного навантаження. // Тези доповідей 42-ї звітної конференції кафедр інституту за 1989-1990 р.р. – Кам.-Под., 1991.
 3. Формування ритму ударних і кидових дій з використанням смислових завдань. // Матеріали регіональної науково-методичної конференції ВУЗів Подільського регіону. – Вінниця, 1993.
 4. Вплив фізичних навантажень на спортивну орієнтацію школярів 14-15 років на етапі початкової спеціалізації. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 5. Вплив різних варіантів стрибка в глибину на підвищення рівня швидкісно-силових можливостей юних стрибунів у висоту. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 6. Городки у фізичному вихованні учнів загальноосвітньої школи. // Збірник наукових праць Міжнародній науково-практичній конференції. – Вінниця, 1997. – с. 134-135.
 7. Експериментальне обґрунтування методики проведення уроків легкої атлетики в 3-4 класах. // Збірник наук. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2000.
 8. Комплексне поєднання засобів – основа підвищення рухової підготовленості учнів в 12-15 років. // Збірник наук. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2000.
 9. Методика проведення самостійних занять учнів в домашніх умовах з метою їх фізичного вдосконалення. // Збірник теоретичних і методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 44-49.
 10. Комп’ютерні системи обліку навантажень та моделювання тренувального процесу. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 11. Стрес у сучасному спорті. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 12. Особливості навчання тактичного вміння і почуття темпу з бігу на середні та довгі дистанції //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 13. Аспекти чергування напруження і розслаблення м’язів як один із факторів раціональної техніки бігу //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 14. Особливості диференціальної підготовки бігунів на середні дистанції //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 15. Легка атлетика: Методика викладання (навчально-методичний посібник). //Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 148 с. Рекомендовано МОН України (співавтор Гурман Л.Д..)
 16. Оптимальне співвідношення обсягів навантажень бігунів на довгі дистанції у залежності від їх інтенсивності //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 17. Фармакологічне випробування біологічно активної добавки до їжі ЛЕВЕТОН-П та вплив її на витривалість бігунів на довгі дистанції// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 18. Гіперкомпенсація у тренуванні юних бігунів на середні дистанції та шляхи її дослідження// стаття. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 19. Відбір і тренування на етапі початкової підготовки// стаття. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 20. Педагогічні засоби відновлення в процесі тренування бігунів// стаття. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 21. Засоби і методи формування у студентів потреби в заняттях фізичними вправами в позааудиторний час. // стаття.  – Кам’янець-Подільський, 2007.
 22. Характеристика і проблеми багаторічної підготовки бігунів з перешкодами// Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 200
 23. Формування структури функціональної підготовленості юних бігунів на середні дистанції, як підгрунття підвищення резервних можливостей їхнього організму // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.139-141. (співавтор Матвійчук В.О., Гурман Л.Д.)
 24. Психолого-педагогічні особливості мотиваційної діяльності учнів 5-11 класів до занять фізичною культурою та спортом. // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, вересень, (співавтор Гурман Л.Д.)
 25. Поєднання та послідовність застосування оптимальних засобів швидкісно-силової спрямованості у тренуванні бігунів на середні дистанції // Вісник. Кам’янець-Подільський національний університет. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Вип. 6. – Кам’янець-Подільський,  – С. 56-64.
 26. Концепція вуглеводного насичення організму бігунів на змагальному етапі підготовки до марафону. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Гурман Л.Д.,  Матвійчук В.О.)
 27. Спортивні здобутки бігунів на витривалість в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Матвійчук В.О.)
 28. Гешко Іван Тарасович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с. (співавтор. Гаврищук А.П.)
 29. Ковба Сергій Володимирович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 30. Матвійчук Василь Олександрович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 31. Матвійчук Олександр Олександрович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 32. Миронюк Георгій Георгійович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 33. Оздоровчі тренування як форма адаптації організму людини до стресу. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.53-55.
 34. Підготовка лижника-гонщика в умовах середньогір’я. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Гурман Л.ЛД.)
 35. Технології застосування атлетизму з метою досягнення високих спортивних результатів у бігових дисциплінах. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Гурман Л.Д.)
 36. Дослідження індивідуально-групових особливостей бігунів 17-19 років на короткі дистанції. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. С. 55-60. (співавтор Гурман Л.Д.)
 37. Фізична культура, як фактор здорового способу життя. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський (співавтор Мазур В.А.)
 38. Обємний варіант тренування юних бігунів, як один із шляхів досягнення стабільних результатів на основному етапі багаторічної підготовки. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. (співавтор Гурман Л.Д.)
 39. Спеціальна силова підготовка важкоатлетів та засоби її контролю. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Гурман Л.Д.)
 40. Особливості психологічної підготовки бігунів з марафону у період першого та другого макроциклів підготовки до участі в Олімпійських іграх в Пекіні. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Гурман Л.Д.)
 41. Психолого-педагогічні аспекти формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом у школярів. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк А.Б., Ладиняк Б.І.)
 42. Систематичність та послідовність застосування тренувальних засобів як один з компонентів, що визначають величину і характер навантаження. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 43. Фармакологічне випробування біологічно активної добавки до їжі ЛЕВЕНТОН-П на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів-марафонців. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. – С.136-143. – 0,5 др. арк.  (співавтор Совстисік Д.Д.)
 44. Учитель фізичної культури в системі оздоровчо-вольового виховання учнів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.136-141. (співавтор Гурман Л.Д.,  Навроцька Г.М.)
 45. Тактично-психологічна підготовка бігунів з марафону на заключному передзмагальному етапі підготовки до участі У ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини /  [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.60-64. (співавтор Гурман Л.Д.)
 46. Медико-біологічні особливості спортивного тренування жінок-марафонців. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.128-136.
 47. Формування мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.170-177. (співавтор Гурман Л.Д., Гоншовський В.М.)
 48. Джерела енергії в системі спортивного тренування. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 49. Організація навчального процесу зі спортивно-педагогічного удосконалення студентів з легкої атлетики. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співав. Ладиняк Б.І.).
 50. Стрес у сучасному спорті. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С.139-146.
 51. Фазовість адаптаційних процесів на етапі підготовки спортсмена в умовах середньогір’я. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 201 – С.73-78.
 52. Фармакологічне випробування препарату Ессенціале Форте-Н та вплив його на витривалість бігунів на довгі дистанції. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 53. Особливості використання засобів відновлення та стимуляції працездатності в тренувальному процесі спортсменів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 54. Застосування оптимальних засобів швидкісно-силової спрямованості у тренуванні бігунів на середні дистанції. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, − Випуск – 5. – 2014. – С.64-71.
 55. Фармокологічне випробування препарату ВОБЕНЗИМ  на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів-марафонців. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини /  [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 7. – С.
 56. Оздоровчий біг як один із факторів здорового способу життя. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С.127-132.
 57. Особливості використання засобів відновлення стимуляції працездатності в тренувальному процесі спортсменів. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С.132-143.
 58. Особливості психологічної підготовки марафонців у період першого та другого макроциклів підготовки до участі в Олімпійський Іграх у Китаї. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015.
 59. Фармакологічне випробування препарату алое екстракт на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С.111-116.
 60. Тренування як один із факторів адаптації спортсмена до стресу. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 61. Фармокологічне випробування біологічно-активної добавки l-карнітин на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Ладиняк А.Б.)
 62. Фармокологічне випробування біологічно-активної добавки ноні на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Ладиняк А.Б.)

Колісник О.І.

 1. Вплив фізичних навантажень на спортивну орієнтацію школярів 14-15 років на етапі початкової спеціалізації. // Тези доповідей звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам.-Под., 1993.
 2. Методичні основи побудови уроку легкої атлетики в загальноосвітній школі 1-3 ступеня. // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам.-Под., 2002.
 3. Дослідження показників фізичної підготовленості учнів початкових класів. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 4. Експериментальне дослідження впливу засобів легкої атлетики на фізичну підготовленість учнів початкових класів //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 1. Експериментальне дослідження добової рухової активності учнів 7-8 років //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 2. Експериментальне дослідження впливу засобів легкої атлетики на фізичну підготовленість учнів початкових класів //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 3. Дослідження впливу легкоатлетичних вправ на респіраторно-дихальну систему дітей дошкільного віку //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 4. Розвиток швидкісної витривалості у юних спринтерів //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 5. Вплив фізичної культури і занять корегуючої гімнастики на фізичний розвиток школярів 6-7 років з вадами у стані здоров’я// стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 6. Вплив антропометричних характеристик і швидкісно-силових показників на спортивні снаряди метальників// стаття. -. Кам’янець-Подільський, 2006.
 7. Підготовка легкоатлетів, що займаються штовханням ядра на етапі початкової спеціалізації// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 8. Дослідження впливу силової підготовки на результати спринтерського бігу в старшокласників// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 9. Дослідження впливу тренувальних навантажень на розвиток витривалості у дітей молодшого шкільного віку// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 10. Розвиток загальної витривалості в учнів 8-14 років // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 11. Проблеми здорового способу життя студентів // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 12. Дослідження структури тренувальних навантажень юних бігунів на середні дистанції // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.130-133.
 13. Характеристика стану здоров’я та фізичного розвитку учнів спеціальних медичних груп // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, 2008. (співавтор Мазур В.А.)
 14. Фізкультурна освіта учнів, як фактор здорового способу життя. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А.)
 15. Науково-методичні та правові аспекти організації фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А.)
 16. Підготовка та проведення естафети Олімпійського вогню Московських ігор В місті Кам’янець-Подільському. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А.)
 17. Вплив фізичних вправ на організм дітей, які за станом здоров’я належать до спеціальних медичних груп. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.191-194. (співавтор Мазур В.А.).
 18. Стан і перспективи фізичного виховання школярів спеціальних медичних груп. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А.)
 19. Вплив комп’ютерних технологій на здоров’я людини. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Нечаєв В.О.)
 20. Дозування та контроль змагальної діяльності юних бігунів на середні дистанції. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Нечаєв В.О.)
 21. Фізична культура – культура здоров’я нації. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 22. Умови застосування засобів та методів фізичного виховання на заняттях зі студентами, що відносяться до спеціальних медичних груп. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. (співавтор Мазур В.А.)
 23. Місце систематичних занять фізичними вправами в системі здорового способу життя школярів. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. –  Випуск 1. (співавтор Мазур В.А.)
 24. Аромотерапія ― нетрадиційний метод оздоровлення. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Нечаєв В.О.)
 25. Фізичний розвиток та критерії диференціації школярів за рівнем здоров’я в процесі фізичного виховання. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Мазур В.А.)
 26. Розвиток витривалості у старшокласників під час бігу з максимальною потужністю. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Мазур В.А.)
 27. Сучасні проблеми реалізації технічної майстерності штовхання ядра. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Мазур В.А.)
 28. Правові та науково-методичні аспекти організації фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А., Вергуш О.М.)
 29. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. (співавтор Мазур В.А.)
 30. Духовний розвиток учнів у процесі фізичного виховання. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 31. Організація занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.147-152.
 32. Підготовка спринтера за допомогою використання колового методу тренування. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.110-113.
 33. Дослідження індивідуальних особливостей виконання техніки штовхання ядра у спортсменів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини /  [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.129-133.
 34. Роль сім’ї в системі фізичного виховання дітей. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.207-211. (співавтор Нечаєв В.О.)
 35. Підвищення фізичного розвитку молодших школярів з використання рухливих ігор. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.242-246. (співав. Навроцька Г.М.)
 36. Методика оцінки функціонального стану організму лижників-гонщиків. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 37. Науково-методичні основи тренувальних навантажень в підготовці легкоатлетів-бар’єристів. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 38. Формування в студентів здорового способу життя засобами фізичного виховання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 69-73.
 39. Дослідження фізичного стану студентів під час навчання у вузі. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 40. Дослідження впливу фізичних вправ на здоровий спосіб життя учнів загальноосвітніх шкіл. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 41. Виховання у студентів позитивного відношення до власного здоров’я під час навчання у вузі. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 42. Професійно-педагогічні здібності вчителя фізичної культури. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 43. Організація занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості з молодшими школярами. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С.112-115.
 44. Гендерний підхід до школярів на уроках фізичної культури. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015.
 45. Формування духовного здоров’я підлітків у процесі фізичного виховання. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С.103-106.
 46. Формування духовного здоров’я школярів  в процесі фізичного виховання. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році.  – 2016.
 47. Фізичний розвиток молодших школярів засобами рухливих ігор. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Гоншовський В.М.)

Мазур В.А.

 1. Рівень та оцінка здоров’я учнів у системі фізичного виховання //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 2. Визначення експериментального фактору структури тренувальних навантажень. Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8: У 4-х т. – Львів: НВФ «українські технології», 2004. – Т. 1. – С. 255-258.
 3. Експериментальне обґрунтування дослідження індивідуально-групових особливостей бігунів 15-17 років на короткі дистанції. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту / Серія педагогічна. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – С. 202-206.
 4. Особливості побудови тренувальних занять бігунів 17-19 років на короткі дистанції// стаття – Кам’янець-Подільський, 2005.
 5. Особливості фізичної підготовки юних бігунів на короткі дистанції на етапі спортивного удосконалення. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Проблеми теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту / Серія педагогічна. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – С. 123-127.
 6. Характеристика функціонування системи фізичного виховання в сучасних умовах// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 7. Методи дозування фізичних навантажень на заняттях зі студентами, що мають відхилення в стані здоров’я. Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 вересня 2006 року). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 147-150.
 8. Спеціальні прийоми та методи, які полегшують процес навчання студентів з порушенням стану здоров’я. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. / Збірник наукових праць. – Вінниця, 2006. – С. 512-515.
 9. Методи і засоби фізичного виховання студентів, що мають відхилення в стані здоров’я. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції»: Матеріали ІІ Міжнар. наук-практ. конф., Тернопіль, 24-25 травня 2007 р. – Т. 2 – С. 86-90.
 10. Дослідження методів і засобів фізичного виховання на заняттях зі студентами, що мають порушення серцево-судинної системи // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 11. Умови застосування засобів фізичного виховання зі студентами, що відносяться до спеціальних методичних груп // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 12. Аналіз програми фізичного виховання спеціального відділення ВУЗу // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2008.
 13. Характеристика стану здоров’я та фізичного розвитку учнів спеціальних медичних груп // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, 2008. (співавтор Колісник О.І.)
 14. Фізкультурна освіта учнів, як фактор здорового способу життя. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Колісник О.І.)
 15. Науково-методичні та правові аспекти організації фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,   (співавтор Колісник О.І.)
 16. Формування рухових навичок в учнів ДЮСШ з використанням дії відцентрової сили в стрибках у висоту способом «фосбері-флоп». Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Тімошенко Б.М., Тімошенко О.І.)
 17. Підготовка та проведення естафети Олімпійського вогню Московських ігор В місті Кам’янець-Подільському. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Колісник О.І.)
 18. Стан і перспективи фізичного виховання школярів спеціальних медичних груп. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Колісник О.І.)
 19. Дослідження засобів фізичного виховання, що застосовуються на заняттях зі студентами спеціальних медичних груп. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 20. Вплив фізичних вправ на організм дітей, які за станом здоров’я належать до спеціальних медичних груп. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.191-194. (співавтор Колісник О.І.).
 21. Зміст та технологія здійснення контролю за фізичним вихованням учнів. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5.
 22. Фізична культура, як фактор здорового способу життя. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський (співавтор Ліщук В.В.)
 23. Фізична культура як складова навчального процесу та соціальне явище у вищому навчальному закладі. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 24. Умови застосування засобів та методів фізичного виховання на заняттях зі студентами, що відносяться до спеціальних медичних груп. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. (співавтор Колісник О.І.)
 25. Місце систематичних занять фізичними вправами в системі здорового способу життя школярів. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. (співавтор Колісник О.І.)
 26. Фізичний розвиток та критерії диференціації школярів за рівнем здоров’я в процесі фізичного виховання. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, . (співавтор Колісник О.І.)
 27. Розвиток витривалості у старшокласників під час бігу з максимальною потужністю. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, . (співавтор Колісник О.І.)
 28. Сучасні проблеми реалізації технічної майстерності штовхання ядра. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Колісник О.І.)
 29. Вплив оздоровчого бігу на фізіологічний стан організму людини. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський,  (співавтор Вергуш О.М.)
 30. Правові та науково-методичні аспекти організації фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Вергуш О.М.,  Колісник О.І.)
 31. Роль і місце спортивних та рухливих ігор у фізичному вихованні учнів спеціальної медичної групи. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 93-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський, 2011. (співавтор Вергуш О.М.)
 32. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. (співавтор Колісник О.І.)
 33. Ковзанярський спорт. навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськи й національний університет імені Івана Огієнка, 2011 – 228 с. (співав. Тімошенко Б.М.)
 34. Особливості фізичної підготовки юних спринтерів. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 35. Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин дітей молодшого шкільного віку за допомогою фізичного виховання. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співав. Навроцька Г.М.)
 36. Розвиток фізичних якостей бар’єристів, як один з чинників підвищення спортивної майстерності. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.49-54. (співавтор Вергуш О.М.)
 37. Вплив швидкісно-силової підготовки на результат у спринті в старшокласників. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.106-109. (співавтор Вергуш О.М..)
 38. Фізична культура, як один з чинників формування здорового способу життя. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.174-178.
 39. Фізичний розвиток молодших школярів з вадами зору. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.230-234. (співавтор Ротар О.В.)
 40. Нормативна основа фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 94-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський,
 41. Принципи формування системи спортивних рухів ковзаняра. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 42. Спеціальна силова підготовка, як засіб удосконалення витривалості бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 43. Використання засобів фізичного виховання зі студентами, що за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співав. Василенко М.М.)
 44. Рівень та оцінка здоров’я учнів у системі фізичного виховання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.  – С. 78-81. (співавтор Тімошенко Б.М.).
 45. Оптимізація занять з фізичного виховання зі студентами підготовчої медичної групи. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 139-143.  (співавтор Тімошенко Б.М.).
 46. Спортивна майстерність, як однин з чинників розвитку фізичних якостей барєристів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С. 154-160. (співавтор Вергуш О.М.)
 47. Ковзанярський спорт. навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськи й національний університет імені Івана Огієнка, 2013 – 228 с. (співав. Тімошенко Б.М.) – ВАК України.
 48. Вплив занять роликовими ковзанами на організм людини. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співав. Тімошенко Б.М.)
 49. Формування мотивації учнів спеціальної медичної групи до рухової активності як складова вдосконалення їхнього фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. − Серія: Фізична культура. − − Випуск 17. – С.106-110.
 50. Особливості фізичної підготовленості дівчат, які є ученицями 5-9 класів і за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. – теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2013. – № 5(38). – 316 с. – С. 160-164.
 51. Засоби та методи фізичного виховання, що використовуються під час занять зі студентами, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 52. Залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі: методичний посібник В.А.Мазур, Г.А.Єдинак. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 184 с. – 10,69 друк. арк.
 53. Спеціальна силова підготовка, як засіб удосконалення витривалості бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 5. – 151-152.
 54. Технологія здійснення медичного контролю за процесом фізичного виховання дітей шкільного віку. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 55. Вплив занять роликовими ковзанами на здоров’я людини. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4.  – С. 143-148. (співавтор Скавронський О.П.)
 56. Спортивна майстерність, як один з чинників розвитку фізичних якостей бар’єристів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, − Випуск – 5. – 2014. – С.71-76. (співавтор Скавронський О.П.)
 57. Дослідження індивідуальних особливостей юних бігунів на короткі дистанції. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Скавронський О.П.)
 58. Виховання здорового способу життя підлітків дитячо-юнацьких спортивних шкіл засобами теоретичної підготовки. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 37-39. (співавтор Вергуш О.М.)
 59. Спортивна орієнтація та відбір дітей для занять видами легкої атлетики, що характеризуються швидкісно-силовими здібностями. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 60. Спортивна орієнтація та відбір дітей для занять видами легкої атлетики з проявом швидкісно-силових здібностей. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 61. Вплив рухової активності на організм людини. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Скавронський О.П.)
 62. Фізична культура як складова формування здорового способу життя. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Вергуш О.М.)
 63. Критерії диференціації школярів за рівнем здоров’я у процесі фізичного виховання. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 7.

Гоншовський В.М.

 1. Кореляційний взаємозв’язок спортивного результату і антропометричних характеристик та швидкісно-силових здібностей юних метальників 15-16 років //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 2. Індивідуально-орієнтоване моделювання темпів росту спортивних результатів юних метальників списа// стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 3. Вплив знань з фізичної культури на дотримання здорового способу життя юнаків 16-17 років //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 4. Про розвиток швидкості рухів з бігу на 60 м у дівчат 9-14 років //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 5. Про ефективність деяких варіантів розминки в стрибунів у висоту з розбігу //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 6. Підготовка легкоатлетів, що займаються штовханням ядра на етапі початкової спеціалізації//стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 7. Виховання швидкісно-силових здібностей юних метальників на початковому етапі спортивного тренування //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 8. Навчання техніки метання диска// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 9. Стан сформованості змісту та підходи до оптимізації фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій//стаття. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 10. Організація і проведення змагань з легкої атлетики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 39 с. (співавтори Ковальчук М.М., Гурман Л.Д.)
 11. Проблеми формування ціннісних орієнтацій школярів на здоровий спосіб життя // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 12. Вплив знань з фізичної культури на спосіб життя студентів // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 13. Дослідження методики навчання техніки метання диска // Збірник за підсумками зітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю К-ПНУ. Кам’янець-Подільський національний університет. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 126-128. (співавтор Ковальчук М.М., Нечаєв В.О.)
 14. Метання диска (техніка, методика навчання): Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 34 с.  (співавтори Ковальчук М.М., Гурман Л.Д.)
 15. Форми і зміст самостійних занять фізичними вправами студентів у ВУЗах // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, (співавтор Ковальчук М.М.)
 16. Погляди щодо вдосконалення професійно-педагогічної спрямованості викладання спортивно-педагогічних дисциплін на факультеті фізичної культури // Сучасні освітні технології навчання у ВНЗ: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 279-283.
 17. Фізичні якості людини та їх виховання. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ковальчук М.М.)
 18. Вплив знань з фізичної культури на спосіб життя учнів ЗОШ І-ІІІ ступеня. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 19. Взаємозв’язок рівня знань людини у сфері фізичної культури з її способом життя. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 20. Використання мультимедійних технологій під час занять з силових видів спорту. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 21. Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя учнів в школах нового типу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський (співавтор Ротар О.В.)
 22. Фізична підготовленість випускників з різним рівнем професійної готовності й соматотипами на етапах навчання у ВВНЗ сил цивільного захисту / В. М. Гоншовський // Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. —  Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2010. –– № 6. –– С. 52––57.
 23. Факторна структура підготовленості майбутніх рятувальників на етапах навчання у ВВНЗ / В. М. Гоншовський // Вісник Прикарпатського національного університету. Фізична культура : зб. наук. пр. –– Івано-Франківськ, 2010. –– Вип. 12. –– С. 63––65.
 24. Алгоритм формування і реалізації індивідуально орієнтованої фізичної підготовки майбутніх рятувальників на етапах навчання у вищому військовому навчальному закладі. Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2011. – № 1. – С.41-44.  – 0,25 др. арк.
 25. Эффективность технологии индивидуализации физической подготовки будущих спасателей на этапах обучения в высшем военном учебном заведении. Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х.: ХДАДМ (ХХПИ), 2011. – № 1. –– С.40-43. – 0,25 др. арк.
 26. Критерії індивідуалізації занять атлетизмом. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Гурман Л.Д.)
 27. Базові рекомендації до занять атлетизмом. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 93-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський,
 28. Атлетизм в школі. Навчально-методичний посібник, рекомендований МОН України Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – 113 с. (співаавт. Гурман Л.Д.)
 29. Розвиток швидкості з бігу на 60 м у дівчаток 5-9 класів. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 30. Порівняльна характеристика виконання основних рухових дій метальниками списа високого класу та масових розрядів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.53-60. (співавтор Нечаєв В.О.)
 31. Порівняльна характеристика виконання основних рухових дій метальниками списа високого класу та масових розрядів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.153-159. (співавтор Нечаєв В.О.)
 32. Формування мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.170-177. (співавтор Ліщук В.В., Гурман Л.Д.)
 33. Технологія побудови занять атлетичного спрямування. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Вергуш О.М.)
 34. Спортивний відбір і прогнозування результатів юних легкоатлетів на основі аналізу рухової підготовленості. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Вергуш О.М.).
 35. Особливості технології індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С.77-86. (співавтор Скавронський О.П.)
 36. Методика проведення оздоровчих занять атлетичного спрямування. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Скавронський О.П.)
 37. Результативність залучення студентів до фізичної активності. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33) том 1 С. 172 – 178. (співаав. Юрчишин Ю.В.)
 38. Ефективність експериментальної технології залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у покращенні показників фізичного стану. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33) том 1 С. 165– 172. (співаав. Юрчишин Ю.В.)
 39. Дослідження ефективності різних варіантів підготовчої частини тренувального заняття стрибунів у висоту з розбігу. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 5. – 150-151.
 40. Особливості методики навчання техніки метання диска. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Скавронський О.П.)
 41. Ефективність організації проведення занять з дітьми середнього шкільного віку. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Скавронський О.П.)
 42. Особливості фізіологічного розвитку дітей з вадами зору. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 90-94. (співав. Ротар О.В.)
 43. Особливості організації занять атлетичного спрямування для ендоморфів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Навроцька Г.М.)
 44. Історичні та сучасні підходи формування здорового способу життя в XXI столітті. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 151-156. (співавтор Ротар О.В.).
 45. Методологічні особливості занять атлетичного спрямування. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 46. Методологічні основи занять з оздоровчого бігу. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 47. Методологічні основи атлетизму. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Ротар О.В.)
 48. Методологічні основи занять з оздоровчого бігу. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Ротар О.В.)
 49. Фізичний розвиток молодших школярів засобами рухливих ігор. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (Колісник О.І.)
 50. Методологічні особливості шкільного атлетизму. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 7.

Вергуш О.М.

 1. Дослідження основ планування навчальної роботи з фізичного виховання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005. (співавтор Ковальчук М.М.)
 2. Дослідження використання варіативного методу впливу в тренуванні легкоатлетів-метальників //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 3. Експериментальне обґрунтування технічної стабільності штовхальників ядра // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 4. Рухливі ігри, як засіб виховання фізичних якостей учнів 5-6 класів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збірник наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2007 р.  Присвячений 90-річчю  Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008.
 5. Використання варіативного методу в тренувальному процесі штовхальників ядра на початковому етапі. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 6. Формування здорового способу життя у школярів засобами фізичного виховання. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.150-153.
 7. Комплексний контроль підготовки юних штовхальників ядра на етапі початкової спортивної спеціалізації. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 8. Особливості тренування метальників диска на початковому етапі тренування. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5.
 9. Підвищення ефективності тренувального процесу юних стрибунів у висоту. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1.
 10. Оздоровчий біг, як спосіб підвищення рівня фізичного стану школярів 14-15 років. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 11. Вдосконалення процесу технічної підготовки штовхальників ядра способом «колового маху». Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 12. Використання тренувальних засобів у підготовчому періоді легкоатлетами-метальниками. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 13. Вплив оздоровчого бігу на фізіологічний стан організму людини. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський,  (співавтор Мазур В.А.)
 14. Правові та науково-методичні аспекти організації фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп. Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини”. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2011. (співавтор Мазур В.А., Колісник О.І.)
 15. Роль і місце спортивних та рухливих ігор у фізичному вихованні учнів спеціальної медичної групи. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 93-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А.)
 16. Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів у системі спортивної підготовки. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 17. Розвиток фізичних якостей бар’єристів, як один з чинників підвищення спортивної майстерності. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.49-54. (співавтор Мазур В.А.)
 18. Вплив швидкісно-силової підготовки на результат у спринті в старшокласників. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.106-109. (співавтор Мазур В.А.)
 19. Формування та зміцнення здоров’я школярів – головне завдання сучасної школи. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.74-78.
 20. Технологія побудови занять атлетичного спрямування. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Гоншовський В.М.)
 21. Спортивний відбір і прогнозування результатів юних легкоатлетів на основі аналізу рухової підготовленості. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Гоншовський В.М.)
 22. Конструктивний план багаторічної підготовки юних легкоатлетів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 20-23.
 23. Спортивна майстерність, як однин з чинників розвитку фізичних якостей барєристів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С. 154-160. (співавтор Мазур В.А.)
 24. Експериментальне дослідження формування основ культури здорового способу життя молодших школярів. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 25. Аналіз методики основних засобів підготовки юнаків-спринтерів у річному циклі тренування. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 26. Ефективність використання стрибкової підготовки у тренувальному процесі юних легкоатлетів. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 27. Шляхи удосконалення технічної підготовки бігунів на короткі дистанції на початковому етапі багаторічної підготовки. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 28. Формування здорового способу життя засобами легкої атлетики учнів 5-7 класів. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 53-55.
 29. Рухливі ігри як засіб підвищення інтересу учнів 13-14 років до занять лижною підготовкою. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 5. –С. 149-150. − 0,2 друк. арк.
 30. Формування в учнів потреби в особистому фізичному удосконалені. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Гурман Л.Д.)
 31. Підвищення ефективності підготовки спринтерів за допомогою спеціальних вправ силового спрямування. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Гурман Л.Д.)
 32. Виховання здорового способу життя підлітків дитячо-юнацьких спортивних шкіл засобами теоретичної підготовки. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 37-39.(співавтор Мазур В.А.)
 33. Особливості технічної підготовки штовхальників ядра на початковому етапі навчання. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6. – С.
 34. Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у позакласній роботі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –  Випуск 9. (співав. Гурман Л.Д.)
 35. Особливості вдосконалення технічної та фізичної підготовленості штовхальників ядра на етапі спортивного вдосконалення. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 36. Використання варіативного методу під час бігу на короткі дистанції в тренуванні стартового розбігу. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2016. – поданий до друку
 37. Фізична культура як складова формування здорового способу життя. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск

Ладиняк А.Б.

 1. Використання циклічних вправ в оздоровчій фізкультурі // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 2. Формування у студентів потреби у фізичному самовдосконаленні // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 3. Визначення спортивної придатності дітей до занять легкою атлетикою. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.133-134. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 4. Контроль стану здоров’я школярів засобами комп’ютерних технологій // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, 2008. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 5. Контроль стану здоров’я школярів засобами комп’ютерних технологій // Вісник. Кам’янець-Подільський національний університет. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Вип. 6. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, – С. 199-202.
 6. Цілеспрямована побудова навчально-тренувального процесу легкоатлетів // Сучасні освітні технології навчання у вищій школі: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 283-287.
 7. Застосування технічних засобів в удосконаленні навчально-тренувального процесу легкоатлетів. // Сучасні освітні технології навчання у ВНЗ: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 287-292.
 8. Оптимізація структури та змісту розминки бігунів на середні дистанції. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка,  – Т.4. – С.82-83. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 9. Самооцінка студентською молоддю готовності до зміцнення власного здоров’я. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 10. Застосування комп’ютерних технологій в навчально-тренувальному процесі студентів-легкоатлетів. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 11. Рухова активність як чинник, що визначає здоров’я людини. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.187-191. (співавтор Ладиняк Б.І.).
 12. Еволюція методики тренування бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. – С. 87-88. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 13. Передумови збереження високих досягнень в спорті. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. – С.262-267.  (співавтор Ладиняк Б.І.)
 14. Оцінка реакції організму школярів на фізичне навантаження на уроках фізичної культури. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський – С.188-194. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 15. Національні традиції фізичного виховання в системі спортивно-масової роботи загальноосвітньої школи. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ротар О.В.)
 16. Визначення об’єму та інтенсивності тренувального навантаження бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. С. 88-90. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 17. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки бігунів на середні дистанції. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 18. Удосконалення планування підготовки бігунів на середні дистанції в річному тренувальному циклі. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 19. Психолого-педагогічні аспекти формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом у школярів. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк Б.І., Ліщук В.В.)
 20. Визначення змісту та структури підготовки фахівців з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів в педагогічних університетах в сучасних умовах. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ротар О.В., Дейнега С.О.)
 21. Національні традиції фізичного виховання в системі спортивно-масової роботи загальноосвітньої школи. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. (співавтор Ротар О.В.)
 22. Основи лижної підготовки дошкільнят. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 23. Шляхи підвищення фізичної працездатності студентів. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 24. Цілеспрямована побудова навчально-тренувального процесу легкоатлетів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.116-119. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 25. Оцінка реакції організму школярів на фізичні навантаження на уроках фізичної культури. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.137-142. (співавтор Ладиняк Б.І.) .
 26. Формування дослідницьких умінь та навичок студентів – важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Ладиняк Б.І.).
 27. Розвиток витривалості дітей старшого шкільного віку засобами регульованого впливу на систему дихання. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 28. Характеристика способів оцінки фізичної підготовленості школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 29. Стан сформованості знань про здоровий спосіб життя у молодших школярів. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 61-64. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 30. Здоровий спосіб життя – шлях до активного довголіття. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 176-180. (співавтор Ротар О.В.)
 31. Основи лижної підготовки дошкільнят. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Ротар О.В.)
 32. Здоровий спосіб життя молодого покоління. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С. 106-111.
 33. Формування потреби у школярів у фізичному самовдосконаленні. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 34. Фармокологічне випробування біологічноактивної добавки l-карнітин на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Ліщук В.В.)
 35. Використання легкоатлетичних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 36. Оптимізація силової підготовки бігунів на середні дистанції. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2016. – поданий до друку
 37. Фармакологічне випробування біологічно-активної добавки ноні на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Ліщук В.В.)

Ротар О.В.

 1. Співвідношення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень бігунів на короткі дистанції у річному циклі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збірник наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2007-2008 н.р. Присвячений 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008.
 2. Оптимізація тренувального навантаження при розвитку та удосконаленні спринтерської та спеціальної витривалості бігунів на 400 м. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2008-2009 н.р. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. С. 181-182
 3. Формування здорового способу життя дітей під час оздоровчого літнього періоду. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.231-235.
 4. Оптимізація навчально-тренувального процесу бігунів на короткі дистанції на етапі початкової спортивної підготовки. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  університет імені Івана Огієнка, 2009. –  Випуск 1. − С. 300-302.
 5. Впровадження новітніх педагогічних технологій в галузь фізичного виховання. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  університет імені Івана Огієнка, 2010. – С.118-119. (співавтор Бутов Р.С.)
 6. Психофізичні особливості розвитку дітей з порушенням зору. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  університет імені Івана Огієнка, 2010. − С. 61-62. (співавтор Бутов Р.С.)
 7. Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя учнів в школах нового типу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. –– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 3.  С. 146-149. (співавтор Гоншовський В.М.).
 8. Впровадження спеціальних бігових вправ у тренувальний процес бігунів на короткі дистанції. Збірник наукових праць молодих вчених  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  університет імені Івана Огієнка, 2010. –  Випуск 2. − С. 286-288
 9. Оптимізація швидкісної та швидкісно-силової підготовки юних бігунів на 400 метрів в річному циклі. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2010. – Випуск 1. − С.318-325.
 10. Педагогічні засоби впливу на спортсменів з метою формування ефективної системи рухів в спринтерському бігу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, 2011. −  Вип. 10 – Т.5. − С. 120-121.
 11. Національні традиції фізичного виховання в системі спортивно-масової роботи загальноосвітньої школи. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 2. −   С. 32-36 (співавтор Ладиняк А.Б.)
 12. Визначення змісту та структури підготовки фахівців з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів в педагогічних університетах в сучасних умовах. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк А.Б., Дейнега С.О.)
 13. Фактори мотивації школярів загальноосвітніх навчальних закладів до занять фізичною культурою і спортом на сучасному етапі навчання. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  університет імені Івана Огієнка, 2011. –  Випуск 3. − С. 250-251. (співавтор Дейнега С.О.)
 14. Базова підготовка юних лижників. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, 2012. −  Вип. 11 – Т.2. −С. 188-189.
 15. Street Workout – фізкультурно-спортивний напрямок сучасної молоді в пропаганді здорового способу життя. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.216-219.
 16. Фізичний розвиток молодших школярів з вадами зору. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.230-234. (співавтор Мазур В.А.)
 17. Заняття екстремальними видами у формуванні нового бачення здорового способу життя. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.103-106. (співавтор Дейнега С.О.)
 18. Характерні особливості фізичного виховання підлітків з порушенням зору у формування здорового способу життя. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. – С. 43-47. (співавтор Гурман Л.Д.)
 19. Основи теорії і методики спортивного тренування. Методичні рекомендації. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 46 с. (співавт. Гурман Л.Д.)
 20. Особливості багаторічної підготовки спортсменок які спеціалізуються в бігових видах легкої атлетики з переважним проявом витривалості. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. – С. 115-117.
 21. Особливості фізіологічного розвитку дітей з вадами зору. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 90-94. (співав. Гоншовський В.М.)
 22. Здоровий спосіб життя – шлях до активного довголіття. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 176-180. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 23. Фізичний розвиток та рухові дисфункції у дітей старшого шкільного віку з вадами зору. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Випуск 19. – 0,4 друк. арк. (співав. Білоус І.В.)
 24. Основи лижної підготовки дошкільнят. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 25. Історичні та сучасні підходи формування здорового способу життя в XXI столітті. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 151-156. (співавтор Гоншовський В.М.).
 26. Формування еталонної орієнтовної основи дії в адаптивному фізичному виховані. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 27. Особливості тренування бігунів на короткі дистанції в зимовий тренувально-змагальний період. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 28. Методологічні основи атлетизму. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Гоншовський В.М.)
 29. Особливості раннього вибору спеціалізації в легкій атлетиці. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2016. – поданий до друку
 30. Формування здорового способу дітей в літній період. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Гурман Л.Д.)
 31. Методологічні основи занять з оздоровчого бігу. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» : збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 6. (співав. Гоншовський В.М.)

Воронецький В.Б.

 1. Аналіз виступу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІХ Всесвітніх іграх в м. Калі (Колумбія). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С.72-77. – 0,25 друк. арк.  (співав. Заікін А.В., Судак Н.І.)
 2. Основи здорового способу життя студента. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. − 0,5 друк. арк.  (Заікін А.В., Судак Н.І.)
 3. Впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 37-41. − 0,2 друк. арк. (Заікін А.В., Судак Н.І.)
 4. Особливості комп’ютерної підтримки змагань з пауерліфтингу: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. − Вип. 12: у 3-х томах. — Т. 2. − С.140-141. − 0,2 др. арк. (Заікін А.В., Судак Н.І.)
 5. Спортивні досягнення студентів-спортсменів за 2012 рік: здобутки, проблеми, перспективи: Освіта, наука і культура на Поділлі. Вісник. Збірник наукових праць. – Кам′янець-Подільський: Оіюм, 2013. – Т.20: 95-річчю заснування Кам′янець-Подільського державного українського університету присвячується. – 608 с. –  С. 556-571. – 0,5 др. арк. (Заікін А.В., Солопчук М.С., Солопчук Д.М.)
 6. Спортивні здобутки спортсменів університету в 2013 році: Вища освіта на Поділлі: матеріали науково-практичної конференції. Кам′янець-Подільський: Кам′янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 2013 р. – 0,6 др. арк. (Заікін А.В., Солопчук М.С., Солопчук Д.М.)
 7. У ритмі медальних традицій. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 98-114. − 0,2 друк. арк. (Заікін А.В., Солопчук М.С., Солопчук Д.М.)

 Ковальчук М.М.

 1. Перспективи організації і фізичної підготовки юнаків в системі військово-патріотичного виховання на основі досягнень біомеханіки: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1981. – 32 с.
 1. Особливості застосування спринтерського бігу юнаками старших класів для розвитку швидкісно-силових якостей. // Тези 3 всесоюзної конференції по фізичному вихованню і шкільній гігієні. – Москва, 1987.
 2. Ефективність застосування змагального методу навчання та колового методу тренування на уроках фізкультури в старших класах. // Тези доповідей 42-ї звітної наукової конференції кафедр інституту за 1989-1990 р.р. – Кам’янець-Подільський, 1991.
 3. Дослідження можливостей студентів факультету фізичної культури в оволодінні метальними рухами на заняттях з легкої атлетики. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції і кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 4. Підготовка учнів 9 класу до виконання навчальних вимог з метання малого м’яча. // Тези 43-ї звітної наукової конференції і кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 5. Впровадження на уроках фізкультури в 1-11 класах ЗОШ. – Кам’янець-Подільський, 1988. – 40 с.
 6. Біг на уроках фізкультури в 5-6 класах загальноосвітньої школи: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2000. – 32 с. (співавтор Гурман Л.Д., Лабутенко Н.А.)
 7. Формування в учнів потреби у фізичному самовдосконаленні. // Збірник теоретичних та методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 42-44.
 8. Використання системи домашніх завдань як засіб орієнтації школярів на самостійні заняття фізичними вправами. // Збірник теоретичних та методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с.75-78.
 9. Дослідження ефективності застосування теоретичних повідомлень на уроках фізкультури для залучення школярів до самостійних занять з бігу. // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам.-Под., 2002.
 1. Дослідження залежності спортивних результатів від антропометричних характеристик, швидкісно-силових навантажень та тривалості застосування в тренуванні одного з тренувальних засобів. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 2. Дослідження засобів та методів швидкісно-силової підготовки юних метальників. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 3. Дослідження процесу навчання основам техніки легкоатлетичних вправ в загальноосвітній школі //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 4. Дослідження основ планування навчальної роботи з фізичного виховання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 5. Про розвиток швидкості рухів з бігу на 60 м у дівчат 9-14 років //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005
 6. Про ефективність деяких варіантів розминки в стрибунів у висоту з розбігу //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005
 7. Навчання техніки метання диска// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 8. Вплив антропометричних характеристик і швидкісно-силових показників на спортивні снаряди метальників// стаття. -. Кам’янець-Подільський, 2006.
 9. Підготовка легкоатлетів, що займаються штовханням ядра на етапі початкової спеціалізації // стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 10. Організація і проведення змагань з легкої атлетики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 39 с. (співавтори Гоншовський В.М. Гурман Л.Д.)
 11. Дослідження ефективності системи домашніх завдань з фізичної культури в загальноосвітній школі // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 12. Дослідження методики навчання техніки метання диска // Збірник за підсумками зітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю К-ПНУ. Кам’янець-Подільський національний університет. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 126-128. (співавтор Нечаєв В.О., Гоншовський В.М.)
 13. Про вплив втоми на метальників списа з різними типами темпераменту // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.147-149. (співавтор Нечаєв В.О.)
 14. Метання диска (техніка, методика навчання):  Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 34 с. (співавтори Гоншовський В.М.,  Гурман Л.Д.)
 15. Форми і зміст самостійних занять фізичними вправами студентів у ВУЗах // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, 2008. (співавтор Гоншовський В.М.)
 16. Фізичні якості людини та їх виховання. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2009. (співавтор Гоншовський В.М.)
 17. Ковальчук Надія Михайлівна. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.

Нечаєв В.О.

 1. Методика дослідження впливу фізичних навантажень на зміну температури шкіри окремих ділянок тіла. // Тези доповідей звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1987.
 2. Дослідження можливостей студентів факультету фізичної культури в оволодінні метальними рухами на заняттях з легкої атлетики. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 3. Підготовка учнів 9 класу до виконання навчальних вимог з метання малого м’яча. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 4. Про вплив ритмової структури на формування рухового стереотипу в процесі вивчення техніки метання списа. // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам.-Под., 2002.
 5. Особливості формування оздоровчих занять засобами легкої атлетики. // Тези доповідей  звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 6. Застосування імітаційних вправ під час вивчення техніки метання диску студентами факультету фізичної культури //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 7. Визначення початкових навантажень на заняттях оздоровчим бігом //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 8. Застосування імітаційних вправ при вивченні техніки штовхання ядра студентами факультету фізичної культури //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 9. Особливості занять при вивчені техніки штовхання ядра студентами факультету фізичної культури//стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 10. Контроль за навантаженнями в оздоровчій фізичній культурі// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 11. Про самоконтроль над поставою та його значення // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 12. Питання здорового способу життя в режимі дня студентської молоді// Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 13. Про вплив втоми на метальників списа з різними типами темпераменту // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.147-149.  (співавтор Ковальчук М.М.)
 14. Проблеми здорового способу життя і сьогодення // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень,
 15. Дослідження методики навчання техніки метання диска // Збірник за підсумками зітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю К-ПНУ. Кам’янець-Подільський національний університет. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 126-128. (співавтор Ковальчук М.М., Гоншовський В.М.)
 16. В.О.Жабенко у форватері становлення факультету фізичної культури. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк Б.І.)
 17. «Правильне дихання» О. Лобанової у контексті дотримання здорового способу життя. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.64-69. (співавтор Марчук В.М.)
 18. Дозування та контроль змагальної діяльності юних бігунів на середні дистанції. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Колісник О.І.)
 19. Сучасні тенденції у розвитку фізкультурно-оздоровчих технологій. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський
 20. Науковість та творчий пошук в управлінській діяльності тренера. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1.
 21. Аромотерапія ― нетрадиційний метод оздоровлення. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Колісник О.І.)
 22. Оздоровче голодування ― об’єктивна потреба людини в очищенні та оздоровленні організму. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 23. Піст та оздоровче голодування як шлях до очищення та оздоровлення організму людини. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 24. Основні положення охорони праці під час проведення уроків фізичної культури в школі. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 25. Контроль та управління підготовкою ковзанярів. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 26. Порівняльна характеристика виконання основних рухових дій метальниками списа високого класу та масових розрядів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.53-60. (співавтор Гоншовський В.М.)
 27. Порівняльна характеристика виконання основних рухових дій метальниками списа високого класу та масових розрядів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.153-159. (співавтор Гоншовський В.М.)
 28. Роль сім’ї в системі фізичного виховання дітей. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.207-211. (співавтор Колісник О.І.)
 29. Іпотерапія – нетрадиційний метод оздоровлення. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.205-210. (співавтор Потапчук С.М.)

Ладиняк Б.І.

 1. Вплив різних тренувальних програм на адаптацію серцево-судинної системи і загальну фізичну працездатність школярів 11-13 років на етапі початкової підготовки. // Тези 3 Всесоюзної конференції по фізичному вихованню і шкільної гігієни. – Москва, 1987.
 2. Особливості застосування спринтерського бігу юнакам старших класів для розвитку швидкісно-силових якостей. // Тези 3 Всесоюзної конференції по фізичному вихованню і шкільної гігієни. – Москва, 1987.
 3. Лабораторні роботи по біомеханіці фізичних вправ (електричні методи вимірювання): Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1988. – 32 с.
 4. Лабораторні роботи по біомеханіці фізичних вправ (оптичні методи реєстрації рухів): Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1988. – 37 с.
 5. Формування ритму ударних і кидкових дій з використанням смислових завдань. // Тези УП Всесоюзної наукової конференції “Проблеми біомеханіки спорту”, 1991.
 6. Методика розвитку силових здібностей бігунів на середні та довгі дистанції. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам.-Под., 1993.
 7. Використання системи домашніх завдань як засіб орієнтації школярів на самостійні заняття фізичними вправами. // Збірник теоретичних та методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 75-78.
 8. Формування в учнів потреби у фізичному самовдосконаленні. // Збірник теоретичних та методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 42-44.
 9. Оптимізація навчання школярів видам легкої атлетики на уроках фізичної культури. // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам.-Под., 2002.
 10. Застосування технічних засобів в удосконаленні навчально-тренувального процесу легкоатлетів. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 11. Розвиток швидкості рухів у підлітків 13-14 років. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 12. Розвиток витривалості школярів засобами регульованого впливу на систему дихання в процесі занять фізичними вправами //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 13. Оптимізація силової підготовки бігунів на середні дистанції //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 14. Застосування нетрадиційних засобів в навчально-тренувальному процесі бігунів на середні дистанції //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 15. Цілеспрямована побудова тренувальної рухової діяльності бігунів на середні дистанції // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 16. Формування у студентів потреби у фізичному самовдосконаленні // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 17. Локальна витривалість як компонент фізичної підготовленості бігунів на середні дистанції // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2008.
 18. Контроль стану здоров’я школярів засобами комп’ютерних технологій // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, 2008. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 19. Визначення спортивної придатності дітей до занять легкою атлетикою. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.133-134. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 20. Цілеспрямована побудова навчально-тренувального процесу легкоатлетів // Сучасні освітні технології навчання у вищій школі: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 283-287.
 21. Застосування технічних засобів в удосконаленні навчально-тренувального процесу легкоатлетів. // Сучасні освітні технології навчання у ВНЗ: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 287-292.
 22. Визначення спортивної придатності дітей до занять легкою атлетикою. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.133-134. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 23. Соматотип як визначальний чинник функціональних та фізичних проявів життєдіяльності людини. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. – Вип.. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 105-106.
 24. Оптимізація структури та змісту розминки бігунів на середні дистанції. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка,   – Т.4. – С.82-83. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 25. Рухова активність як чинник, що визначає здоров’я людини. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.187-191. (співавтор Ладиняк А.Б.).
 26. В.О.Жабенко у форватері становлення факультету фізичної культури. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Нечаєв В.О.)
 27. Курдибаха Ігор Тимофійович. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – С.313-315.
 28. Передумови формування світогляду до здорового способу життя учнів загальноосвітніх шкіл. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 29. Визначення об’єму та інтенсивності тренувального навантаження бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. – С.88-90. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 30. Оптимізація фізичних навантажень учнів з бігу на уроках фізичної культури. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 31. Передумови збереження високих досягнень в спорті. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. С. 262-267. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 32. Оцінка реакції організму школярів на фізичне навантаження на уроках фізичної культури. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський – С.188-194. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 33. Еволюція методики тренування бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. – С.87-88 (співавтор Ладиняк А.Б.)
 34. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки бігунів на середні дистанції. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ладиняк А.Б.)
 35. Удосконалення планування підготовки бігунів на середні дистанції в річному тренувальному циклі. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Ладиняк А.Б.)
 36. Психолого-педагогічні аспекти формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом у школярів. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк А.Б., Ліщук В.В.)
 37. Систематичність та послідовність застосування тренувальних засобів як один з компонентів, що визначають величину і характер навантаження. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ліщук В.В.)
 38. Піст та оздоровче голодування як шлях до очищення та оздоровлення організму людини. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. (співавтор Нечаєв В.О.)
 39. Шляхи підвищення фізичної працездатності студентів. Збірник наук. праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» – Кам’янець-Подільський, (співавтор Ладиняк А.Б.)
 40. Спортивні споруди для занять легкою атлетикою. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Гурман Л.Д.)
 41. Цілеспрямована побудова навчально-тренувального процесу легкоатлетів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.116-119. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 42. Оцінка реакції організму школярів на фізичні навантаження на уроках фізичної культури. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.137-142. (співавтор Ладиняк А.Б.).
 43. Формування дослідницьких умінь та навичок студентів – важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Ладиняк А.Б.).
 44. Організація навчального процесу зі спортивно-педагогічного удосконалення студентів з легкої атлетики. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співав. Ліщук В.В.)
 45. Розвиток витривалості дітей старшого шкільного віку засобами регульованого впливу на систему дихання. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 46. Характеристика способів оцінки фізичної підготовленості школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014 (співавтор Ладиняк А.Б.).
 47. Стан сформованості знань про здоровий спосіб життя у молодших школярів. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 61-64. (співавтор Ладиняк Б.І.

Тімошенко Б.М.

 1. Визначення і оцінка фізичного розвитку і фізичної підготовленості школярів 12-13 років. – Методичний посібник для допомоги учителям фізичної культури, тренерам ДЮСШ і шкільним лікарям. – Хмельницький, 1981.
 2. Функціональний стан серцево-судинної і дихальної системи школярів 12-13 років при фізичних навантаженнях. // Тези 2 Всесоюзної конференції “Фізіологія розвитку людини”. – Москва, 1981. – с. 102.
 3. Вплив швидкісно-силових навантажень на показники фізичної працездатності учнів 11-15 років. // Тези 2 Всесоюзної конференції по фізичному вихованню і шкільній гігієні. – Москва, 1983. – с. 137.
 4. Прогнозування здібностей юних спортсменів до бар’єрного бігу. – Теорія і практика фізичної культури. – Москва, 1986. – №4, с. 31.
 5. Спринтерський біг. – Легка атлетика. – Москва, 1986. – №8, с. 8-10.
 6. Вплив початкової підготовки на розвиток фізичних якостей і спортивну орієнтацію школярів 9-11 років. // Тези 2 Всесоюзної конференції по фізичному вихованню і шкільній гігієні. – Москва, 1987.
 7. Вплив різних тренувальних програм на адаптацію серцево-судинної системи і на загальну фізичну працездатність школярів 11-13 років на етапі початкової підготовки. // Тези 3 Всесоюзної конференції по фізичному вихованню і шкільній гігієні. – Москва, 1987.
 8. Визначення рухових здібностей і підлітків з метою їх подальшого спортивного удосконалення в легкій атлетиці: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Москва; НДІ фізіології дітей і підлітків АПН СРСР, 1988. – с. 25.
 9. Sprint-trainings programme fur das Ausbildungs jahe // Leicht-atletik. – Берлін, 1987. – № 11. – c. 319-322.
 10. Trening mlodziery wbeigach Zehbautletyka. – Варшава, 1987. – №4.
 11. Predicting the ability of young athletes for the hurdles. // Soviet Sport Review. – USA. – 1996.
 12. Ефективність комплексного розвитку рухових якостей у юнаків 9-10 класів загальноосвітньої школи. // Тези доповідей науково-практичної конференції “Фізичне виховання і спортивна підготовка учнівської молоді”. – Архангельськ, 1988.
 13. Застосування комплексного поєднання засобів для підвищення рухової підготовленості учнів на уроках фізкультури. // Тези доповідей науково-практичної конференції “Фізичне виховання і спортивна підготовка учнівської молоді”. – Архангельськ, 1988.
 14. Шість факторів спринту. – Легка атлетика. – Москва, 1989. – №2. – с. 32.
 15. Розвиток здібності керувати рухами у дітей 9-11 років на етапі початкової спортивної підготовки. // Тези доповідей 6 Всесоюзної научної конференції “Біомеханіка спорту”. – Чернігів, 1989.
 16. Комплексне поєднання засобів – основа підвищення рухової підготовленості юнаків-допризивників. – В кн.: Шляхи підвищення ефективності військово-патріотичного виховання учнів: методичні рекомендації вчителям середніх шкіл. – Уфа, 1989.
 17. Динаміка рухової підготовки підлітків при цілеспрямованому використанні фізичних вправ. // Тези доповідей 42-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам.-Под., 1991.
 18. Вплив різних рухових режимів на динаміку функціонального розвитку підлітків 11-13 років. // Тези 4 Всесоюзної конференції (10-13 вересня 1991 р., м. Архангельськ) по фізичному вихованню і шкільній гігієні. – Москва, 1991.
 19. Рухова підготовка студентів з урахуванням можливого впливу мікробіологічних ритмів. // Матеріали науково-методичної конференції ВУЗів Подільського регіону. – Вінниця, 1993.
 20. Вплив фізичних навантажень на спортивну орієнтацію школярів 14-15 років на етапі початкової спеціалізації. // Тези доповідей 43 звітної наукової конференції і кафедр інституту. – Кам.-Под., 1993.
 21. Вплив різних варіантів стрибка в глибину на підвищення рівня швидкісно-силових можливостей юних стрибунів у висоту. // Тези доповідей 43-ї звітної наукової конференції кафедр інституту. – Кам’янець-Подільський, 1993.
 22. Обґрунтування режимів тренувальних навантажень на заняттях із спринтерами в різному циклі тренування. // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні: Матеріали 1-ї республіканської конференції. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – с. 319-321.
 23. Структура тренувальних навантажень і фізична працездатність легкоатлетів. // Фізична культура та спорт як засіб підвищення працездатності студентів: матеріали науково-методичної конференції ВУЗів Подільського регіону. – Хмельницький, 1995. – с. 71-73.
 24. Ігри у фізичному вихованні школярів // Матеріали наук. мет. конф. вузів Подільського регіону. – Вінниця, 1996. – С.72-74.
 25. Городки у фізичному вихованні учнів загальноосвітньої школи. // Збірник наукових праць 2 Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця, 1997. – с. 134-135.
 26. Легка атлетика (методичні вказівки для студентів-заочників факультету фізичного виховання педуніверситетів). – Кам.-Под., 1998. – 67 с.
 27. Народні ігри у фізичному вихованні учнів. // Тези 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 1999. – с. 36-37.
 28. Експериментальне обґрунтування методики проведення уроків легкої атлетики в 3-4 класах. //Збірник наукових матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Суми, 2000.
 29. Комплексне поєднання засобів – основа підвищення рухової підготовленості учнів 12-15 років. //Збірник наукових матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Суми, 2000.
 30. Методика проведення самостійних занять учнів в домашніх умовах з метою їх фізичного вдосконалення. //Збірник теоретичних і методичних матеріалів. – Хотин – Кам.-Под., 2000. – с. 44-49.
 31. Загальні засади навчання школярів техніки видів легкої атлетики. // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам.-Под., 2002.
 32. Засоби підвищення рухової підготовленості учнів 5-7 класів. // Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам.-Под., 2002.
 33. Методичні основи побудови уроку легкої атлетики у ЗОШ І-ІІІ ступенів // Матеріали звітної наук. конф. Кам.-Под. держ. пед.. ін-ту., Кам’янець-Подільський, 2002.
 34. Оптимізація навчання школярів видам легкої атлетики на уроках фізичної культури. // Матеріали звітної наук. конф. Кам.-Под. держ. пед.. ін-ту., Кам’янець-Подільський, 2002.
 35. Формування відповідного ставлення до навчально-тренувальної роботи. // Матеріали ІІІ міжрегіональної наук. прак. конф. – Львів, 2002.
 36. Заняття ритмічною гімнастикою з групою чоловіків як фактор оздоровлення і підвищення рівня фізичної підготовленості. // Матеріали ІІІ міжрегіональної наук. прак. конф. – Львів, 2002.
 37. Навантаження і періодизація тренувального процесу юних легкоатлетів бігунів на середні дистанції на окремих етапах багаторічної підготовки. // Тези доповідей звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 38. Вивчення рухових здібностей дітей і підлітків з метою удосконалення їх в легкій атлетиці. // Тези доповідей  звітної наукової конференції і кафедр інституту за 2002-2003. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 39. Шляхи оптимізації програми з фізичного виховання у вищому навчальному закладі / Збірник наук. праць з галузі фік. культури та спорту. – Львів , 2003.
 40. Визначення рухових здібностей дітей та підлітків для занять швидкісно-силовими видами легкої атлетики. / Наук. праці Кам-Под держ. університету. – Кам’янець-Подільський, 2003.
 41. Кафедрі легкої атлетики ― 50 років // наук. праці Кам’янець-Подільського держ. університету. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 42. Експериментальне обґрунтування методики розвитку швидкісно-силових здібностей учнів I-III класів на уроках фізичної культури //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 43. Оптимізація вправ швидкісно-силового характеру на заняттях по фізичному вихованню зі студентами підготовчої медичної групи //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2004.
 44. Оптимізація структури початкового етапу підготовки юних бігунів 9-12 років //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 45. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2005.
 46. Спрямований вплив на розвиток фізичних якостей дітей //збірник наук. праць з галузі фік. культури та спорту. – Львів, 2005.
 47. Оптимізація теоретичних та методологічних проблем розвитку фізичних якостей дітей / Наук. праці Вінницького держ. університету. – Вінниця, 2006. – С.171-175.
 48. Про ефективність застосування легкоатлетичних вправ з метою підготовки учнів 14-15 років до здачі Державних тестів фізичної підготовленості //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 49. Вплив факторів зовнішнього середовища на організм людини під час занять фізичною культурою //стаття. – Кам’янець-Подільський, 2006.
 50. Експериментальне обґрунтування самостійних домашніх занять фізичною культурою у 8-х класах ЗОШ// стаття – Кам’янець-Подільський, 2006.
 51. Лижний спорт: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 280 с.
 52. Рухові здібності людини та методика їх розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, – 284 с.
 53. Обґрунтування методики проведення цілорічних занять з фізичного виховання на свіжому повітрі // Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2007.
 54. Характеристика і проблеми багаторічної підготовки юних бігунів на середні дистанції / Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський., 2007. – С.153-155.
 55. Експериментальне обґрунтування навчання школярів легкоатлетичних вправ на уроках фізичної культури // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Випуск 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Т.4. – С.147-149. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 56. Лижний спорт: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008 – 280 с. Рекомендовано МОН України. (співавтор Гурман Л.Д.).
 57. Шляхи вирішення оздоровчих завдань в процесі фізичного виховання в школі // стаття. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, жовтень, – С.271-275. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 58. Оптимізація на уроках фізичної культури фізичних навантажень для підвищення рівня рухової підготовленості учнів 14-15 років // Сучасні освітні технології навчання у вищій школі: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 253-264.
 59. Дослідження ефективності комплексного розвитку рухових якостей юнаків 15-16 років. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Чередниченко Т.М.)
 60. Формування рухових навичок в учнів ДЮСШ з використанням дії відцентрової сили в стрибках у висоту способом «фосбері-флоп». Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Мазур В.А., Тімошенко О.І.)
 61. Перша ластівка (спортивно-життєвий шлях Б.О.Одінцова). Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський,
 62. Ткаченко Надія Володимирівна. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 348с.
 63. Різновиди оздоровчої фізичної культури в системі фізичного виховання різних вікових груп населення. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 2: Присвячений 60-річниці від дня створення факультету фізичної культури. – С.85-90. (співавтор Чередниченко Т.М.)
 64. Вплив експериментального рухового режиму на функціональний стан організму школярів 9 класів. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів, аспірантів. – Випуск 9. У 5 томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Т.5. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 65. Нетрадиційні види спорту як засоби оздоровчого впливу на організм учнівської молоді. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Чередніченко Т.М.)
 66. Оптимізація тренувального процесу юних легкоатлетів бігунів на середні дистанції на етапах багаторічної підготовки. Збірник наук. праць. «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Випуск 1. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 67. Оптимізація навчально-тренувальних занять за допомогою інноваційних засобів фізичного виховання. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Чередніченко Т.М.)
 68. Самостійна робота як засіб полегшення студентам заочникам опанування програмного матеріалу з легкої атлетики. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2010 році науково-педагогічних працівників, докторів, аспірантів і здобувачів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Гурман Л.Д.)
 69. Вплив тренування цілеспрямованими тестовими вправами на показники Державних тестів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Чередніченко Т.М.)
 70. Вплив варіантів комбінованого режиму роботи на динаміку сили м’язів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»: Спільне українсько-молдовське міжнародне наукове видання – Кам’янець – Подільський «Аксіома», 2011. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 71. Ковзанярський спорт. Навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськи й національний університет імені Івана Огієнка, 2011 – 228 с. (співав. Мазур В.А.)
 72. Оптимізація контрольних вправ і оціночних нормативів по загальній і спеціальній фізичній підготовці лижників молодих розрядів. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співавтор Чередніченко Т.М.)
 73. Вікові особливості людини та її фізична рухова активність. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.235-242. (співавтор Тімошенко О.І.)
 74. Оздоровчий вплив на організм людини вправ із масових видів спорту та нетрадиційних засобів оздоровлення. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.213-219. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 75. Відбір та структура побудови етапу початкової спортивної підготовки бігунів на короткі дистанції. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – С.277-282. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 76. Оптимізація оздоровчих завдань в процесі фізичного виховання у ВУЗі. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.47-50. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 77. Рухова підготовленість учнів І-ІІІ класів під час спортивного часу в режимі шкільного дня. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Чередніченко Т.М.)
 78. Відбір і спортивна орієнтація дітей та підлітків для занять легкою атлетикою у видах, які характеризуються швидкісно-силовими здібностями. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. – С.240-247.
 79. Рівень та оцінка здоров’я учнів у системі фізичного виховання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 78-81. (співавтор Мазур В.А.)
 80. Оптимізація занять з фізичного виховання зі студентами підготовчої медичної групи. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 139-143.  (співавтор Мазур В.А.).
 81. Ковзанярський спорт. навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськи й національний університет імені Івана Огієнка, 2013 – 228 с. (співав. Мазур В.А.) – ВАК України.
 82. Вплив занять роликовими ковзанами на організм людини. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співав. Мазур В.А.)
 83. Вплив тестових вправ на показники фізичної підготовленості студентської молоді. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 84. Вікові зміни витривалості школярів 7-14 років до динамічної роботи різної потужності. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 85. Оптимізація оздоровчих завдань у загальноосвітніх навчальних закладах. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 207–212

Навроцька Г.М.

 1. Особливості проведення корекції агресивної поведінки у молодших школярів в умовах школи – інтернату. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007.
 2. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя в шкільній практиці. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, (співавтор Гурман Л.Д.)
 3. Роль фізичних вправ у формуванні здорового способу життя та зміцненні здоров’я учнів. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка., 2011. (співав. Паращук Д.В.)
 4. Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин дітей молодшого шкільного віку за допомогою фізичного виховання. Збірник за підсумками науково-дослідної діяльності у 2011 році науково-педагогічних працівників, докторів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (співав. Мазур В.А.)
 5. Учитель фізичної культури в системі оздоровчо-вольового виховання учнів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 3. – С.136-141.  (співавтор Ліщук В.В., Гурман Л.Д.)
 6. Підвищення фізичного розвитку молодших школярів з використання рухливих ігор. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 1. – С.242-246. (співав. Колісник О.І.)
 7. Вплив оздоровчої ходьби та бігу на організм людини. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2. – С.85-90. (співавтор Гурман Л.Д.)
 8. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами. Збірник наук. Праць ПРИДНІСТРОВ’Я, 2012. (співавтор Гурман Л.Д.)
 9. Вплив занять силової спрямованості на рухову підготовленість, фізичний розвиток і здоров’я юнаків. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Гурман Л.Д.)
 10. Особливості організації занять атлетичного спрямування для ендоморфів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Гоншовський В.М.)