Мазур Валерій Анатолійович

кандидат наук з фізичного виховання і спорту,

старший викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання

 

Народився 16 квітня 1982 р. в селі Маків Дунаєвецького району Хмельницької області у сім’ї робітників.

У шість років (1988 р.) пішов до першого класу Маківської середньої школи. Улюбленими шкільними предметами були: фізична культура, біологія та трудове навчання.

В 1999 році закінчив Маківську школу та планував вступити до Київського військового інституту зв’язку і отримати професію військового зв’язківця.

Але доля склалася таким чином, що цього ж року подав документи, склав вступні випробування та був успішно зарахований на перший курс факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського державного університету.

До вступу в університет займався різними видами спорту, а навчаючись на факультеті фізичної культури обрав легку атлетику. Відвідував групу спортивно-педагогічного вдосконалення під керівництвом викладача-тренера Ладиняка Богдана Івановича, де займався бігом на короткі дистанції.

Під час навчання в університеті сумлінно вивчав усі навчальні дисципліни у таких викладачів: кандидата педагогічних наук, професора Солопчука Миколи Сергійовича, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Єдинака Геннадія Анатолійовича, кандидата педагогічних наук, професора Тімошенка Бориса Микитовича, кандидата педагогічних наук, професора Гурмана Леоніда Дмитровича та інших.

У період навчання на третьому і четвертому курсах писав та успішно захистив дипломну роботу під керівництвом доктора психологічних наук, професора Шинкарюка Анатолія Івановича, яка мала назву «Спроможність до перебудови психомоторного стереотипу школярів».

У 2003 році завершив навчання та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». Отримав кваліфікацію вчителя фізичної культури та валеології, організатора туристичної роботи.

Після закінчення Кам’янець-Подільського державного університету був прийнятий на роботу до цього ж навчального закладу на кафедру легкої атлетики з методикою викладання на посаду викладача.

Цього ж року вступив до магістратури Кам’янець-Подільського державного університету на заочну форму навчання.

У 2005 році закінчив навчання в магістратурі та отримав диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» і отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури.

У 2006 році вступив в аспірантуру Львівського університету фізичної культури на денну форму навчання.

У 2008 році був переведений на заочну форму навчання та повернувся на основне місце роботи до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на кафедру легкої атлетики з методикою викладання.

В цей рік Мазур В.А. починає активно співпрацювати з професором Геннадієм Анатолійовичем Єдинаком та входить в науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання і реабілітації», засновником якої є Г.А. Єдинак. Саме в складі лабораторії та під керівництвом Г.А. Єдинака завершує написання кандидатської дисертації.

У 2015 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культури, фізичне виховання різних груп населення» на тему: «Технологія залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі» і здобув науковий ступень кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

У 2016 році був призначений на посаду заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи, а у 2017 році наказом ректора університету був призначений заступником відповідального секретаря приймальної комісії.

Мазур В.А. активно займається науковою роботою. Результатом цієї роботи є: участь та доповіді на регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Є автором 82 наукових статей з них 5 опубліковані у журналах, що зареєстровані у міжнародній наукометричній базі «Scopus». Автор навчального посібника «Організаційно-методичні основи залучення учнів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами в основній школі» (2014 р.); співавтор 3 навчально-методичних посібників: «Ковзанярський спорт: методика викладання» (2014 р.); «Тренування стрибунів потрійним з розбігу» (2017 р.) та «Методичні основи шкільного атлетизму» (2017 р.).

Під час роботи в університеті неодноразово був керівником курсових робіт та дипломних проектів магістрантів, є керівником студентського наукового гуртка, учасники якого постійно беруть участь у звітній науковій конференції студентів.

Всі ці здобутки у роботі, на думку Мазура В.А., були б не можливими без підтримки сім’ї. Разом з дружиною Танею виховують двох чудових дітей Дениса та Діану.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури