Публікації викладачів кафедри

ГУРМАН Л.Д.

 1. Вплив занять силової спрямованості на рухову підготовленість, фізичний розвиток і здоров’я юнаків. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Навроцька Г.М.)
 2. Особливості організації навчально-тренувальних занять з легкої атлетики для дітей 10-12 років на початковому етапі підготовки. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.
 3. До проблеми силової підготовки школярів старших класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6.
 4. Характерні особливості фізичного виховання старшокласників з вадами зору у формування ЗСЖ. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Ротар О.В.)
 5. Індивідуально-групові характеристики фізичної підготовленості бігунів 17-19 років на короткі дистанції. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 6. Технологія підвищення освітнього рівня школярів у здоров’язберігаючій діяльності. ПОЛЬША, 2013 (співав. Солопчук М.С.)
 7. Основи теорії і методики спортивного тренування. Методичні рекомендації. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 46 с. (співавт. Ротар О.В.)
 8. Вплив занять лижним спортом на фізичний розвиток підлітків. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 9. Планування позакласних занять з фізичної підготовки учнів 10-11 класів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, − Випуск – 5. – 2014.
 10. Організаційно-методичні основи занять атлетичною гімнастикою з учнями старших класів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 7.
 11. Форми та методи формування знань здорового способу життя в учнів молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 55-60.
 12. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників у процесі позакласної роботи. Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 120 с.
 13. Формування в учнів потреби в особистому фізичному удосконалені. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Вергуш О.М.)
 14. Підвищення ефективності підготовки спринтерів за допомогою спеціальних вправ силового спрямування. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Вергуш О.М.)
 15. Вплив фізичної культури на формування здорового способу життя підлітків 15-17 років. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С. 39-45.
 16. Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 17. Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у позакласній роботі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 9. (співав. Вергуш О.М.)
 18. Гурман Л. Д. Виховання інтересу під час занять в спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки / Л.Д. Гурман // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 2. – С.96-97
 19. Гурман Л.Д. Педагогічні умови формування мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
 20. Гурман Л.Д. Формування здорового способу життя молодших школярів // Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичногої культури та спорту: матеріали всеукр.науково-практ.конф. (Хмельницький, 19 квітня 2018 р.) – Хмельницький: ХГПА, 2018. С.35-38
 21. Гурман Л.Д., Ротар О.В. Особливості ведення здорового способу життя. Міф чи дійсність? / Л.Д.Гурман, О.В. Ротар // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7. – (в друці)

 

ЛІЩУК В.В.

 1. Фазовість адаптаційних процесів на етапі підготовки спортсмена в умовах середньогір’я. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.
 2. Фармакологічне випробування препарату Ессенціале Форте-Н та вплив його на витривалість бігунів на довгі дистанції. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 3. Особливості використання засобів відновлення та стимуляції працездатності в тренувальному процесі спортсменів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 4. Застосування оптимальних засобів швидкісно-силової спрямованості у тренуванні бігунів на середні дистанції. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, − Випуск – 5. – 2014.
 5. Фармокологічне випробування препарату ВОБЕНЗИМ  на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів-марафонців. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини /  [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 7.
 6. Оздоровчий біг як один із факторів здорового способу життя. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С.127-132.
 7. Особливості використання засобів відновлення стимуляції працездатності в тренувальному процесі спортсменів. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С.132-143.
 8. Особливості психологічної підготовки марафонців у період першого та другого макроциклів підготовки до участі в Олімпійський Іграх у Китаї. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015.
 9. Фармакологічне випробування препарату алое екстракт на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С.111-116.
 10. Тренування як один із факторів адаптації спортсмена до стресу. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 11. Фармокологічне випробування біологічноактивної добавки l-карнітин на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Ладиняк А.Б.)
 12. Ліщук В.В. Особливості методики швидкісно-силової підготовки бігунок на основі удосконалення фізіологічних детермінантів // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
 13. Ліщук В.В. Управління як процес в системі спортивного тренування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 2. – С.108-110.

 

КОЛІСНИК О.І.

 1. Методика оцінки функціонального стану організму лижників-гонщиків. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 2. Науково-методичні основи тренувальних навантажень в підготовці легкоатлетів-бар’єристів. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 3. Формування в студентів здорового способу життя засобами фізичного виховання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.
 4. Дослідження фізичного стану студентів під час навчання у вузі. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 5. Дослідження впливу фізичних вправ на здоровий спосіб життя учнів загальноосвітніх шкіл. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 6. Виховання у студентів позитивного відношення до власного здоров’я під час навчання у вузі. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 7. Професійно-педагогічні здібності вчителя фізичної культури. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 8. Організація занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості з молодшими школярами. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С.112-115.
 9. Гендерний підхід до школярів на уроках фізичної культури. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році присв. – 2014.
 10. Формування духовного здоров’я підлітків у процесі фізичного виховання. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С.103-106.
 11. Формування духовного здоров’я школярів  в процесі фізичного виховання. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році.  – 2016.

 

МАЗУР В.А.

 1. Нормативна основа фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 94-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський,
 2. Принципи формування системи спортивних рухів ковзаняра. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 3. Спеціальна силова підготовка, як засіб удосконалення витривалості бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013.
 4. Використання засобів фізичного виховання зі студентами, що за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співав. Василенко М.М.)
 5. Рівень та оцінка здоров’я учнів у системі фізичного виховання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. (співавтор Тімошенко Б.М.).
 6. Оптимізація занять з фізичного виховання зі студентами підготовчої медичної групи. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. (співавтор Тімошенко Б.М.).
 7. Спортивна майстерність, як однин з чинників розвитку фізичних якостей барєристів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. (співавтор Вергуш О.М.)
 8. Ковзанярський спорт. навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськи й національний університет імені Івана Огієнка, 2013 – 228 с. (співав. Тімошенко Б.М.) – ВАК України.
 9. Вплив занять роликовими ковзанами на організм людини. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співав. Тімошенко Б.М.)
 10. Формування мотивації учнів спеціальної медичної групи до рухової активності як складова вдосконалення їхнього фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. − Серія: Фізична культура. − 2013. − Випуск 17. – С.106-110.
 11. Спеціальна силова підготовка, як засіб удосконалення витривалості бігунів на середні та довгі дистанції. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 95-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський,
 12. Особливості фізичної підготовленості дівчат, які є ученицями 5-9 класів і за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. – теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2013. – № 5(38). – 316 с. – С. 160-164.
 13. Технологія здійснення медичного контролю за процесом фізичного виховання дітей шкільного віку. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 14. Вплив занять роликовими ковзанами на здоров’я людини. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4.  – С. 143-148. (співавтор Скавронський О.П.)
 15. Спортивна майстерність, як один з чинників розвитку фізичних якостей бар’єристів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, − Випуск – 5. – 2014. – С.71-76. (співавтор Скавронський О.П.)
 16. Дослідження індивідуальних особливостей юних бігунів на короткі дистанції. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Скавронський О.П.)
 17. Виховання здорового способу життя підлітків дитячо-юнацьких спортивних шкіл засобами теоретичної підготовки. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 37-39. (співавтор Вергуш О.М.)
 18. Спортивна орієнтація та відбір дітей для занять видами легкої атлетики, що характеризуються швидкісно-силовими здібностями. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 19. Спортивна орієнтація та відбір дітей для занять видами легкої атлетики з проявом швидкісно-силових здібностей. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 20. Вплив рухової активності на організм людини. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Скавронський О.П.)
 21. Iedynak G., Galamandjuk L., Kyselytsia O., Balatska L., Nakonechnyi I., Mazur V. (2017). Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17(4). 380-585.
 22. Iedynak, G., Galamandjuk, L., Dutchak, M., Balatska, L., Herasymchuk, A., Mazur  V. (2017). Effectiveness of different options when teaching children basic movements due to certain handedness. Journal of Physical Education and Sport,  17(2), 582-589. doi: 7752/jpes.2017.02088
 23. Iedynak, G., Galamandjuk, L., Ivashchenko, V., Stasjuk, I., Guska, M., Prozar, M., Mazur V., Sliusarchuk, V. (2017). Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1186-1891. doi: 7752/jpes.2017.03183
 24. Iedynak, G., Galamandjuk, L., Mysiv, V., Mazur V., Kljus, O.,         Balatska, L., Yurchyshyn, Y. (2017). Peculiarities of the success achievement motivation display of elite athletes with cerebral palsy when preparing for basic competitions. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 2019-2023. doi:10.7752/jpes.2017.03202
 25. Мазур В. А., Вергуш О.М., Вплив занять зимовими видами спорту на організм школярів // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7. – (в друці)
 26. Мазур В.А. Орієнтація та спортивний відбір для занять легкоатлетичними видами яких проявляються швидкісно-силові здібності / В.А.Мазур, Л.Д.Гурман // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 10. – С.293-301.
 27. Мазур В.А. Оцінка рівня здоров’я учнів у системі фізичного виховання. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 2. – С.110-111.
 28. Мазур В.А. Оцінка рівня здоров’я учнів у системі фізичного виховання // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7. – (у друці)
 29. Мазур В.А. Складові інтересу учнів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)

 

ГОНШОВСЬКИЙ В.М.

 1. Технологія побудови занять атлетичного спрямування. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Вергуш О.М.)
 2. Спортивний відбір і прогнозування результатів юних легкоатлетів на основі аналізу рухової підготовленості. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Вергуш О.М.).
 3. Особливості технології індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. (співавтор Скавронський О.П.)
 4. Методика проведення оздоровчих занять атлетичного спрямування. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Скавронський О.П.)
 5. Результативність залучення студентів до фізичної активності. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33) том 1 С. 172 – 178. (співаав. Юрчишин Ю.В.)
 6. Ефективність експериментальної технології залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у покращенні показників фізичного стану. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33) том 1 С. 165– 172. (співаав. Юрчишин Ю.В.)
 7. Особливості методики навчання техніки метання диска. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Скавронський О.П.)
 8. Ефективність організації проведення занять з дітьми середнього шкільного віку. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Скавронський О.П.)
 9. Дослідження ефективності різних варіантів підготовчої частини тренувального заняття стрибунів у висоту з розбігу. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 5. – 150-151.
 10. Особливості методики навчання техніки метання диска. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Скавронський О.П.)
 11. Ефективність організації проведення занять з дітьми середнього шкільного віку. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Скавронський О.П.)
 12. Особливості фізіологічного розвитку дітей з вадами зору. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 90-94. (співав. Ротар О.В.)
 13. Особливості організації занять атлетичного спрямування для ендоморфів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Навроцька Г.М.)
 14. Історичні та сучасні підходи формування здорового способу життя в XXI столітті. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 151-156. (співавтор Ротар О.В.).
 15. Методологічні особливості занять атлетичного спрямування. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 16. Методологічні основи занять з оздоровчого бігу. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 17. Методологічні основи атлетизму. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Ротар О.В.)
 18. Гоншовський В.М. Особливості побудови занять з оздоровчої ходьби та бігу. / В.М. Гоншовський, О.М. Вергуш // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 10. – С. 460 -467.
 19. Гоншовський В.М. Методологічні особливості шкільного атлетизму // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.– Випуск 8.
 20. Гоншовський В.М. Особливості використання засобів атлетичного спрямування для корекції тіло будови // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)

 

ВЕРГУШ О.М.

 1. Технологія побудови занять атлетичного спрямування. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Гоншовський В.М.)
 2. Спортивний відбір і прогнозування результатів юних легкоатлетів на основі аналізу рухової підготовленості. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Гоншовський В.М.)
 3. Конструктивний план багаторічноїпідготовкиюнихлегкоатлетів. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко»; [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.
 4. Спортивна майстерність, як однин з чинників розвитку фізичних якостей барєристів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 6. (співавтор Мазур В.А.)
 5. Експериментальне дослідження формування основ культури здорового способу життя молодших школярів. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3.
 6. Рухливі ігри як засіб підвищення інтересу учнів 13-14 років до занять лижною підготовкою. Збірник наук. праць молодих вчених, присвячена 95-й річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський,
 7. Аналіз методики основних засобів підготовки юнаків-спринтерів у річному циклі тренування. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 8. Ефективність використання стрибкової підготовки у тренувальному процесі юних легкоатлетів. Международная заочная научно-практическая конференция «Физическое развитие и подготовка личности: быстрота» Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (Тирасполь). – 2013.
 9. Шляхи удосконалення технічної підготовки бігунів на короткі дистанції на початковому етапі багаторічної підготовки. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 10. Формування здорового способу життя засобами легкої атлетики учнів 5-7 класів. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 53-55.
 11. Рухливі ігри як засіб підвищення інтересу учнів 13-14 років до занять лижною підготовкою. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 5. –С. 149-150. − 0,2 друк. арк.
 12. Формування в учнів потреби в особистому фізичному удосконалені. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Гурман Л.Д.)
 13. Підвищення ефективності підготовки спринтерів за допомогою спеціальних вправ силового спрямування. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співав. Гурман Л.Д.)
 14. Виховання здорового способу життя підлітків дитячо-юнацьких спортивних шкіл засобами теоретичної підготовки. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 37-39.(співавтор Мазур В.А.)
 15. Особливості технічної підготовки штовхальників ядра на початковому етапі навчання. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6. – С.
 16. Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у позакласній роботі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –  Випуск 9. (співав. Гурман Л.Д.)
 17. СОсобливості вдосконалення технічної та фізичної підготовленості штовхальників ядра на етапі спортивного вдосконалення. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 18. Вергуш О.М. Використання варіативного методу під час бігу на короткі дистанції в тренуванні стартового розбігу // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець – Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець – Подільський університет імені Івана Огієнка, 2017. – випуск 8. – С.126-127
 19. Вергуш О.М. Розвиток фізичних якостей бор’єристів, як складова спортивної майстерності // Наукові праці Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітньої наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: у 3-х томах.- Кам’янець – Подільський:Кам’янець – Подільський університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т.2.- С.92-93
 20. Вергуш О.М. Роль комплексного педагогічного контролю у підвищенні ефективності рухової підготовки учнів на уроках фізичної культури // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
 21. Вергуш О.М., Гоншовський В.М. Основоположні критерії формування здорового способу життя старшокласників. // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7. – (в друці)
 22. Вергуш О.М., Мазур В. А. Складові рухової активності, які впливають на рівень здоров’я дітей шкільного віку // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7. – (в друці)

 

ЛАДИНЯК А.Б.

 1. Формування дослідницьких умінь та навичок студентів – важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012 році. – Вип. 11., 2013. (співавтор Ладиняк Б.І.).
 2. Розвиток витривалості дітей старшого шкільного віку засобами регульованого впливу на систему дихання. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 3. Характеристика способів оцінки фізичної підготовленості школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 4. Стан сформованості знань про здоровий спосіб життя у молодших школярів. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 61-64. (співавтор Ладиняк Б.І.)
 5. Здоровий спосіб життя – шлях до активного довголіття. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 176-180. (співавтор Ротар О.В.)
 6. Основи лижної підготовки дошкільнят. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Ротар О.В.)
 7. Здоровий спосіб життя молодого покоління. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С. 106-111.
 8. Формування потреби у школярів у фізичному самовдосконаленні. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 9. Фармокологічне випробування біологічноактивної добавки l-карнітин на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Ліщук В.В.)
 10. Використання легкоатлетичних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 11. Ладиняк А.Б. Адаптаційні реакції організму в умовах природної гіпоксії. / А.Б. Ладиняк, В.В. Ліщук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 10. – С. 286-293.
 12. Ладиняк А.Б. Використання гіпоксичної маски в підготовці бігунів на довгі дистанції // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
 13. Ладиняк А.Б. Оптимізація силової підготовки бігунів на середні дистанції // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.– Випуск 8. – С. 130-132. Мазур В.А. Критерії диференціації школярів за рівнем здоров’я у процесі фізичного виховання // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.– Випуск 8. – С. 131-133.
 14. Ладиняк А.Б., Ліщук В.В. Комбінована інтервальна гіпоксична підготовка бігунів легкоатлетів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 2. – С.107-108.
 15. Ладиняк А.Б., Ліщук В.В. Фармаколоічне використаня ехінацеї компотизум у тренуванні бігунів на короткі дистанції // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7.
 16. Ладиняк А.Б., Ліщук В.В. Фізичне виховання дітей в сім’ї // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 7.

 

РОТАР О.В.

 1. Характерні особливості фізичного виховання старшокласників з вадами зору у формування ЗСЖ. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 3. (співавтор Гурман Л.Д.)
 2. Основи теорії і методики спортивного тренування. Методичні рекомендації. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 46 с. (співавт. Гурман Л.Д.)
 3. Особливості багаторічної підготовки спортсменок які спеціалізуються в бігових видах легкої атлетики з переважним проявом витривалості. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – 2014.
 4. Особливості фізіологічного розвитку дітей з вадами зору. Збірник наукових праці «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»; [редкол.: П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. −   С. 90-94. (співав. Гоншовський В.М.)
 5. Здоровий спосіб життя – шлях до активного довголіття. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 176-180. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 6. Фізичний розвиток та рухові дисфункції у дітей старшого шкільного віку з вадами зору. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Випуск 19. – 0,4 друк. арк. (співав. Білоус І.В.)
 7. Основи лижної підготовки дошкільнят. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014 році. – 2015. (співавтор Ладиняк А.Б.)
 8. Історичні та сучасні підходи формування здорового способу життя в XXI столітті. «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти»: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [редкол. М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.  – С. 151-156. (співавтор Гоншовський В.М.).
 9. Формування еталонної орієнтовної основи дії в адаптивному фізичному виховані. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – Випуск 6.
 10. Особливості тренування бігунів на короткі дистанції в зимовий тренувально-змагальний період. Збірник наукових праць викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015 році. – 2016.
 11. Методологічні основи атлетизму. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. П.С.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 9.  (співав. Гоншовський В.М.)
 12. Ротар О.В. Особливості використання технічних засобів та тренажерів в системі підготовки легкоатлетів // Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
 13. Ротар О.В. Особливості раннього вибору спеціалізації в легкій атлетиці // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.– Випуск 8. – 137-138 с.
 14. Ротар О.В. Природна гіпоксія та її вплив на організм спортсменів. / О.В. Ротар, О.І. Колісник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: М.С.Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 10. – С. 460-467.

 

ВОРОНЕЦЬКИЙ В.Б.

 1. Воронецький В. Б. Аналіз виступу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які займаються пауерліфтингом, на міжнародних змаганнях у 2016 році. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 16. Т. 2. С. 93-95.
 2. Воронецький В. Б. Ефективність розробленого методичного забезпечення у поліпшенні показників рухової активності протягом навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2017. Випуск 12 (94) 17. С. 25-28.
 3. Воронецький В. Б. Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. С.
 4. Воронецький В. Б. Особливості динаміки функціональних показників дівчат протягом першого року навчання у ВНЗ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фіз. культ. (фіз. культ. і спорт)». 2017. Випуск 5К (86)17. С. 70-73.
 5. Воронецький В. Б. Особливості реалізації дівчатами фізичної активності під час першого року навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2017. Випуск 147. Т. ІІ. С. 17-21.
 6. Воронецький В. Б., . Пауерліфтинг: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. 250 с.
 7. Воронецький В. Б., Єдинак Г. А. Організація і методика занять студенток пауерліфтингом: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. 150 с.